Švajčiarska federálna rada súhlasí s daňovými reformami

Švajčiarska federálna rada (vláda) požiadala Federálne ministerstvo financií (FDF) aby pripravilo konzultácie ohľadom návrhov balíka daňových reforiem.

Začiatkom tohto mesiaca, riadiaci orgán bol poverený vypracovaním “daňového návrhu 17” (TP17), kde mal zverejniť svoje odporúčania. Rada uviedla, že odporúčania Riadiaceho orgánu do značnej miery prevzala. Avšak podiel kantónov s priamou federálnou daňou sa zvýši na 20,5 percenta, oproti 21,2 percenta, ktoré odporúčal riadiaci orgán.

FDF spracuje konzultačný návrh TP17, založený na parametroch stanovených riadiacim orgánom. Spolková rada očakáva, že diskusie o TP17 by mali prebiehať na jar roku 2018, spolu s odoslaním na navrhovaných zmien okolo zdaňovania manželov. Rozhodnutia o navrhovanom implementačnom pláne vykoná však neskôr.

Ministerstvo ďalej odporúča:

* Zrušiť osobitný daňový režim na kantonálne spoločnosti;
* Zaviedli povinný “patentový box” (režim výnosov v oblasti duševného vlastníctva) na kantonálnej úrovni;
* Obmedzí ďalší odpočet nákladov na výskum a vývoj vo forme skutočných nákladov, vo výške 50 percent;
* Celková daňová úľava všetkých daňových opatrení bude obmedzená na 70% namiesto 80%.
* Obmedziť daňové zvýhodnenie na zisky vyplývajúce z patentov;
* Navýšeniu príspevku pre dieťa a vzdelanie, na 30 švajčiarskych frankov mesačne
* Zvýšiť sadzbu dane pre dividendy, a nastavenie čiastočného zdanenia dividend pri kvalifikovaných účastí (tj s minimálnym podielom 10 percent) na úrovni 70 percent; a
* Zvýšenie podielu priamej federálnej dane kantónov z 17 percent na 21,2 percenta.

Spolková rada uviedla, že TP17 berie do úvahy februárové odmietnutie balíku firemnej daňovej reformy (CTRIII) a je v súlade so zásadou daňového federalizmu. Zdôraznili, že TP17 venuje osobitnú pozornosť zabezpečeniu daňových príjmov pre konfederácie, kantóny, mestá ale aj obce.

Příspěvek Švajčiarska federálna rada súhlasí s daňovými reformami pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme