Seychelský investiční fond

Seychelský zákon o investičním a hedgingovém fondu nabízí výbornou a daňově efektivní strukturu pro vedení fondu. Seychelský investiční fond může mít formu společnosti, koncernu nebo veřejné obchodní společnosti. Nejčastější formou investičního fondu je mezinárodní obchodní společnost nebo společnost s rozděleným majetkem (Protected Cell Company).

Seychelský zákon o investičním a hedgingovém fondu z roku 2008 je moderní a komplexní částí legislativy, která nahradila zákon o investičním fondu z roku 1997. Nový zákon přinesl výrazné změny. Pravděpodobně nejvýznamnější změnou je správa investičního fondu, která může být nyní vykonávána z jakékoli „uznávané jurisdikce“.

Seychelský investiční fond

Podstatné znaky seychelských investičních fondů:

 • Seychelské licencované fondy jsou osvobozené od daně z celkového příjmu fondu. Jsou osvobozeny od srážkové daně a od kolkovného.
 • Seychelský zákon o investičním fondu umožňuje také činnost zastřešujících fondů (tj. fond, který investuje do mnoha různých fondů nebo dílčích fondů).
 • K dispozici je velké množství nástrojů a možností pro řízení fondu, např. IBC (International Business Company, mezinárodní obchodní společnost), CSL (Special License Company, společnost se speciálním povolením), koncern a PCC (Protected Cell Company, společnost s rozděleným majetkem).
 • Seychelský investiční fond může být spravován na Seychelách, a to správcem seychelského licencovaného fondu, nebo mimo Seychely schváleným zahraničním správcem.
 • Účetní uzávěrky mohou být pro investiční fond sestavovány v zahraničí a auditovány schválenými zahraničními auditory.

Proces založení fondu

KrokPostup
I. Počáteční konzultaceBěhem počáteční konzultace se zástupcem společnosti P&H projednáte různá témata včetně Vaší strategie, zda zamýšlíte obchodovat s likvidními aktivy nebo chcete investovat do nelikvidních aktiv, profil Vašich cílových investorů, zákonné požadavky platné pro Vaši konkrétní situaci, počáteční a následné náklady související s provozem fondu, struktura Vaší správcovské společnosti a všechny další příslušné ohledy a záležitosti.
II. Dotazník pro založení fonduBěhem procesu založení fondu Vás požádáme o hodnocení a vyplnění našeho dotazníku pro založení fondu. Dotazník společně detailně zkontrolujeme a poradíme Vám v klíčových záležitostech týkajících se založení fondu.
III. Struktura fonduSpolečně s Vámi posoudíme nejoptimálnější strukturu vhodnou pro Vámi zamýšlenou investiční strategii, trh, daňovou pozici investora a další záležitosti. Následně pečlivě vyhodnotíme příslušnou jurisdikci pro určení struktury.
IV. Představení poskytovatelům služebAby byl fond žádaný, měl by mít před přijetím externích investorů svého makléře, správce a auditora. Pomocí našich obchodních kontaktů Vám poskytneme velký výběr funkcionářů nezbytných pro dokončení struktury.
V. Příprava fondu a správcovská společnostProvozní smlouvy a stanovy
Nehledě na typ struktury bude připraveno memorandum o soukromé investici (nebo stanovy) a bude poskytnuto všem investorům společně s trvalou plnou mocí a smlouvou o úpisu akcií.
VI. Žádost o povoleníJakmile připravíme všechny nezbytné dokumenty a shromáždíme všechny funkcionáře, připravíme žádost o povolení/oprávnění provozovat fond.
VII. Nastavení infastruktury po získání licenceBudeme s Vámi spolupracovat tak, abychom implementovali veškerou nezbytnou odpovídající infrastrukturu, např. provozní kancelář, IT software, založení bankovního účtu atd.

Typy dostupných fondů na Seychelách

Soukromý fondSoukromý investiční fond je druh investičního fondu, který není otevřený pro jakékoli úpisy. Počet investorů je omezený a nevyžaduje se zveřejnění podrobností.
Klíčové znaky:
 • Ne více než 50 investorů
 • Soukromé obchodní kontakty
 • Zaměřený na profesionálního poradce, který má sestavit sdružení investorů
 • Nedovoluje veřejnosti upisovat akcie
 • Není vyžadována minimální nebo maximální investice
Veřejný fondVeřejný fond je investičním fondem odlišným od soukromého fondu nebo profesionálního fondu. Fond je navržen tak, aby byl distribuován na hromadném trhu, a podrobné informace musí být poskytnuty veřejnosti formou zakládací listiny.
Klíčové znaky:
 • Investiční fond, který není soukromým nebo profesionálním fondem
 • Navržen tak, aby byl distribuován na hromadném trhu
 • Žadatel musí dodat podrobnou zakládací listinu
 • Úřad musí být ujištěn, že všechna rizika a plány fondu byly odhaleny investorům
Profesionální fondProfesionální fond je investičním fondem, jehož akcie jsou dostupné pouze profesionálním investorům nebo investorům s vysokou čistou hodnotou aktiv, kdy minimální investice je 100,000 USD na investora. Uznávané banky, investiční fondy, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry atd. jsou považováni za profesionální investory.
Klíčové znaky:
 • Zaměřený na profesionály nebo investory s vysokou čistou hodnotou aktiv, kdy minimální investice je 100,000 USD na investora
 • Uznávané banky, investiční fondy, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry atd. jsou považováni za profesionální investory
Vyňatý zahraniční fondZákon rovněž dovoluje zahraničním fondům uznávané jurisdikce obchodovat ze Seychel, aniž by měly povolení od seychelského fondu. Předpokládá se, že je fond již licencován v uznávané jurisdikci jako investiční fond, je spravován správcem seychelského licencovaného fondu a je buďto zapsán na burze nebo zajištěn minimální investicí ve výši 100,00 USD.
Klíčové znaky:
 • Již licencován jako investiční fond v uznávané jurisdikci
 • Nemusí být držitelem povolení od seychelského fondu
 • Musí být spravován správcem seychelského licenčního fondu
 • Je zapsán na burze nebo zajištěn minimální investicí ve výši 100,00 USD

Prostředky investičního a hedgingového fondu

Další významnou výhodou investičních a hedgingových fondů licencovaných na Seychelách je velké množství prostředků:

 • Seychelské mezinárodní obchodní společnosti (IBC) – osvobozené od daně
 • Seychelské společnosti se speciálním povolením (CSL) – mají přístup k rostoucí síti daňových úmluv o odložené dani včetně velmi výhodné úmluvy mezi Seychelami a Čínou – 1.5% příjmu CSL společnosti
 • Seychelské mezinárodní komanditní společnosti – osvobozené od daně
 • Seychelské mezinárodní koncerny (podílové fondy) – osvobozené od daně
 • Společnosti, podílové fondy nebo komanditní společnosti založené v uznávané jurisdikci – osvobozené od daně

Další znaky fondu

DaněNavíc k výhodnému daňovému statusu získanému prostřednictvím široké škály prostředků jsou seychelské licencované fondy zcela osvobozeny od daně z příjmu (kromě případu, kdy je společnost se speciálním povolením použita pro přístup k výhodám úmluvy – daň z příjmu by byla 1.5%) i od srážkové daně (dividendy, úroky, licenční poplatky, kapitálové zisky) a kolkovného.
AuditAudit účtů seychelských fondů a správců fondů může být prováděn schválenými zahraničními auditory včetně kvalifikovaných auditorů spadajících do uznávaných orgánů v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Singapuru, jižní Africe, Velké Británii a USA.
Časové pásmoSeychely se nachází v pásmu GMT +4 a spadají tak do překrývající se pracovní doby mezi Evropu a Asií.
NákladySeychelské investiční fondy mohou být založeny a spravovány za nižší náklady než ve většině konkurenčních jurisdikcí.
Správa investičního fonduPodle zákona mohou být seychelské investiční fondy spravovány:
 • Na Seychelách, a to správcem seychelského licencovaného fondu nebo
 • Mimo Seychely, a to schváleným zahraničním správcem

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme