Mauricijský fond

Fondy zapsané Komisí finančních služeb na Mauriciu mají obvykle strukturu společností zapsaných dle Zákona o společnostech z roku 2001 a licencovaných jako společnosti vlastnící povolení Category 1 Global Business Licence dle Zákona o rozvoji finančních služeb z roku 2001.

Fondy mohou být strukturovány jako dva jednostupňové fondy nebo vzestupně jako dvoustupňové fondy. Tyto fondy investují do mnoha investičních produktů, včetně portfolia nebo cenných papírů s fixními výdělky a rizikového kapitálu. Zastřešující fondy mohou mít také strukturu společnosti s rozděleným majetkem (Protected Cell Company, PCC), kdy může každá jednotka vlastnit specifický fond CIS.

Požadavky na registraci

Fond, kolektivní investiční fond nebo uzavřený fond musí být před zahájením činnosti schválen Komisí finančních služeb. Co se týká žádosti o registraci, požaduje Komise splnění následujících požadavků:

 • Záznamy a pověřovací listiny zakladatelů;
 • Struktura fondu;
 • Cíle fondu;
 • Cílení investoři a trh;
 • Typy investice, kterými se fond bude zabývat;
 • Záznamy investičního manažera, poručníka a správce;
 • Soulad s nařízeními třetích zemí v případě potřeby (např. schválení SEBI, pokud má být investice učiněna v Indii).

Jakmile jsou splněny výše uvedené požadavky, může Komise vydat schválení tak, aby mohly být připraveny všechny podstatné dokumenty a mohla být zapsána společnost.

Správa a řízení

Komise obecně požaduje, aby byla centrální správa majetku umístěna na Mauriciu. Pro tyto účely musí mít fond místního správce, místního poručníka a místního auditora. Z požadavku na umístění centrální správy na Mauriciu vyplývá, že:

 • Účty jsou vedeny na Mauriciu a účetní doklady jsou dostupné na Mauriciu;
 • Rejstřík akcií je veden na Mauriciu;
 • Akcie jsou vydávány a zpětně odkupovány na Mauriciu;
 • Kalkulace čisté hodnoty aktiv;
 • Dva ředitelé se sídlem na Mauriciu;
 • Kvalifikovaný jednatel se sídlem na Mauriciu;
 • Bankovní účet vedený na Mauriciu zahraniční bankou, provádění investic prostřednictvím tohoto účtu
 • Zasedání valné hromady konané na Mauriciu.

Výše uvedené požadavky nevylučují možnost fondu získat podporu pro řízení aktiv od zahraničního investičního poradce, ani nebrání rozhodnutí managementu ohledně zahraničních investic a snížení investovaného kapitálu. Také požadavek na místo vydání a zpětného odkupu akcií na Mauriciu nebrání zahraničním zprostředkovatelům účastnit se vydávání a zpětného odkupu akcií na pozici distributorů nebo pověřených osob. Komise trvá na nezávislosti manažera, správce a poručníka.

Za příslušných okolností je také možné založit správcovskou nebo poradenskou společnost v daném sektoru, aby bylo možné čerpat výhody přínosného daňového režimu.

Společnost Parker & Hill poskytuje následující služby s ohledem na strukturu a probíhající činnosti fondu:

 • Založení otevřených (podílové fondy, otevřené společnosti nebo investiční fondy) a uzavřených fondů (investiční společnosti), zřídka pak kolektivních investičních fondů
 • Založení fondů ve formě společností s rozděleným majetkem (Protected Cell Companies, PCC)
 • Poskytuje adresu sídla
 • Poskytuje dva ředitele a kvalifikovaného jednatele se sídlem na Mauriciu
 • Založení/vedení bankovních účtů a poskytování rezidentních signatářů
 • Poskytuje správce a zapisovatele a provádí kalkulace čisté hodnoty aktiv
 • Příprava účetní uzávěrky v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční reportování
 • Připravuje a vyplňuje daňová přiznání pro místní úřady
 • Poskytuje úředníka pro kontrolu praní špinavých peněz a zástupce úředníka pro kontrolu praní špinavých peněz
 • Pomáhá s přípravou memoranda o soukromé investici a dalších zakládacích listin
 • Správa informací o investorech
 • Kontaktní místo pro všechny poskytovatele služeb/přidružené strany/regulační orgány
 • Vedení všech zákonných a účetních záznamů společnosti
 • Povinné kontroly investorů
 • Zajištění dodržování zákonů a nařízení
 • Další služby, které mohou být dohodnuty s klientem.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme