BVI Fond

Britské Panenské ostrovy jsou druhou největší offshore jurisdikcí pro zakládání hedge fondů. V rámci zákona o cenných papírech a investiční činnosti z roku 2010 (SIBA) nabízí Britské Panenské ostrovy pevnou právní platformu pro zakládání fondů, jsou čelním představitelem účinné regulace finančních prostředků a subjektů vykonávajících investiční činnost. S anglickým právním systémem a díky rychlému soudnictví v rámci obchodních sporů jsou Britské Panenské ostrovy považovány za vhodnou jurisdikci pro tvorbu fondu s nízkými náklady.

Otevřené fondy mohou být vytvořeny buď jako společnosti, partnerství či podílové fondy a musí být uznány nebo registrovány Komisí pro finanční služby Britských Panenských ostrovů jako fondy soukromé, profesionální či veřejné. Uzavřené fondy jsou osvobozeny od nutnosti registrace u SIBA.

Výhody BVI hedgového fondu:

 • Rychlost a jednoduchost založení entity na Britských Panenských ostrovech
 • Relativně nízké náklady, a to zejména v souvislosti s vládními poplatky
 • Flexibilní a praktické obchodní zákony
 • jednoduchý a účinný insolvenční zákon
 • Silná a seriózní compliance kultura
 • Anglo-americký právní systém, ustálené soudnictví a absence politických nebo státních zájmů
 • Profesionální infrastruktura a reputace. Britské Panenské ostrovy je dobře známé pro ustálenost a značnou kapacitu tamního sektoru finančních služeb
 • Dodržování mezinárodního boje proti praní špinavých peněz, proti financování terorismu a dalších finančních regulačních norem
 • Značný počet dohod o výměně informací v daňových záležitostech a mezinárodní OECD status (BVI jsou na tzv. „bílém seznamu“)
 • daňová neutralita
 • Poskytovatelé služeb (investiční manažeři, poradci, makléři, správci, auditoři atd.) mohou být obvykle kdekoliv na světě
 • Žádný místní audit

Proces založení

KrokProces
I. Úvodní konzultaceBěhem úvodní konzultace s vedením společnosti P & H, budeme diskutovat o tématech včetně vaší strategie, ať už máte v úmyslu obchodovat likvidními či investovat do nelikvidních aktiv, o profilu cílových investorů, regulačních požadavků a dodržování týkajících se vaší zvláštní situace, počátečních a průběžných nákladech spojených s provozem fondu, strukturováním Vaší správcovské společnosti a všech ostatních relevantních úvah a záležitostí.
II. Dotazník pro založení fonduBěhem procesu založení fondu Vás požádáme o hodnocení a vyplnění našeho dotazníku pro založení fondu. Dotazník společně detailně zkontrolujeme a poradíme Vám v klíčových záležitostech týkajících se založení fondu.
III. Struktura fonduSpolečně s Vámi posoudíme nejoptimálnější strukturu vhodnou pro Vámi zamýšlenou investiční strategii, trh, daňovou pozici investora a další záležitosti. Následně pečlivě vyhodnotíme příslušnou jurisdikci pro určení struktury.
IV. Představení poskytovatelům služebAby byl fond žádaný, měl by mít před přijetím externích investorů svého makléře, správce a auditora. Pomocí našich obchodních kontaktů Vám poskytneme velký výběr funkcionářů nezbytných pro dokončení struktury.
V. Příprava fondu a správcovská společnostProvozní smlouvy a stanovy
Nehledě na typ struktury bude připraveno memorandum o soukromé investici (nebo stanovy) a bude poskytnuto všem investorům společně s trvalou plnou mocí a smlouvou o úpisu akcií.
VI. Žádost o povoleníJakmile připravíme všechny nezbytné dokumenty a shromáždíme všechny funkcionáře, připravíme žádost o povolení/oprávnění provozovat fond.
VII. Nastavení infastruktury po získání licenceBudeme s Vámi spolupracovat tak, abychom implementovali veškerou nezbytnou odpovídající infrastrukturu, např. provozní kancelář, IT software, založení bankovního účtu atd.

Existují tři hlavní struktury fondů:

Obchodní společnosti

Jde obvykle o obchodní společnosti s ručením omezeným, o otevřené investičních společnosti, které vydávají odkupitelné akcie. Společnost s ručením omezeným je široce používána pro hedgeové fondy.

Mezinárodní omezené partnerství

Mezinárodní omezené partnerství se obvykle používá v uzavřených strukturách a pro hlavní fondy.

Podílové fondy

Podílový fond je také používán v rámci Britských Panenských ostrovů a v zásadě se odvíjí z anglického svěřeneckého práva, kdy jsou podílové fondy zřízeny podle svěřenecké listiny, což dává podílníkům nerozdělenou účast na svěřeném majetku. Podílové fondy jsou často používány namísto společností, také pro investory v jurisdikcích, kde je účast v podílovém fondu je přijatelnější nebo vice atraktivní.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme