Kypr – Finanční poradce

Finanční poradenství na Kypru

Pravidla pro EU:

Obecně řečeno, pokud se podíváme na právní rámec společností, které finanční poradenství buď samy přímo poskytují, nebo ho zprostředkovávají, bude se na ně vztahovat jak Investment Services Law, tak i pravidla pro jednání investičních společností a osob jimi zaměstnaných.
Pro účely investičních společností se finančním poradcem rozumí osoba, která je usazena v členském státě, plně jedná a je zcela odpovědná za jednu investiční společnost z členského státu, jejímž jménem nabízí investiční a přidružené služby, oslovuje potenciální klienty, přijímá a předává objednávky klientů s ohledem na finanční a investiční produkty, zadává objednávky finančních produktů a / nebo poskytuje rady stávajícím či potenciálním klientům.

Investiční společnost nebo banka, které se rozhodnou finančního poradce zaměstnat, jsou plně odpovědné za veškeré jednání (včetně opominutí), které jejich jménem poradce činí.

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Comission) vede registr finančních poradců, kteří:

 1. Jsou usazeni na Kypru a jednají jménem kyperské investiční společnosti nebo na Kypru uznané banky.
 2. Jsou usazeni na Kypru a jednají jménem kyperské investiční společnosti nebo banky uznané v jiném členském státě.
 3. Jsou usazeni v jiném členském státu a jednají jménem kyperské investiční společnosti nebo na Kypru uznané banky, ale členský stát, ve kterém jsou poradci usazeni, jejich jmenování neumožňuje.

Kyperská investiční společnost smí svým finančním poradcem jmenovat jen ty, kdo jsou zapsání ve veřejných seznamech vedených jiným členským státem. Toto je jediné dělení, které v souladu s Investment Services Law, Kypr uznává.

S ohledem na ohlašovací povinnost, kdykoli kyperská investiční společnost jmenuje nebo propustí finančního poradce, musí o tom ihned uvědomit CySEC a stejně musí učinit, jestliže se dozví o změnách v podrobných informacích týkajících se finančních poradců, kteří jsou vedeni ve veřejném seznamu. Pouhé uvědomění však nestačí, investiční společnost musí seznam změn dodat.
Sami finanční poradci mají také ohlašovací povinnost. Ti, co jsou vedeni ve veřejných seznamech, musí CySEC vyrozumět o všech změnách, které by měly vliv na zveřejněné informace.

CySEC registruje jako finančního poradce jen toho, kdo má dobrou pověst a kdo má odpovídající obecné a odborné znalosti, aby byl schopen na profesionální úrovni komunikovat s klientem a poskytovat mu relevantní informace týkající se nabízených služeb. Je-li finančním poradcem právnická osoba, musí mít alespoň jednoho zaměstnance (fyzickou osobu), který výše zmíněné požadavky splňuje.
Co se komoditních makléřů týká, jsou také považováni za finanční poradce. Stejně jako výše zmínění finanční poradci musí být i makléři registrováni u CySEC a ten vede jejich seznam.
Bez ohledu na to, že komoditní makléř není usazen na Kypru, bude na něj stejně nahlíženo, jako kdyby poskytoval investiční služby.

Kyperská investiční společnost, která jmenuje finanční poradce, musí postupovat tak, aby se vyhnula situaci, kdy aktivity finančního poradce, které již přesahují rámec Investment Services Law, mají negativní dopad na jednání, která poradce jménem společnosti činí.

1. POŽADOVANÉ DOKUMENTY

a) Přihláška finančního poradce

 • kopie občanského průkazu nebo pasu ředitelů, akcionářů, zaměstnanců
 • potvrzení o solventnosti (non bankruptcy certificate) ředitelů, akcionářů/společníků, zaměstnanců
 • výpis z trestního rejstříku ředitelů, akcionářů, zaměstnanců
 • CV ředitelů, akcionářů, zaměstnanců

b) Zápis společnosti

 • doklad potvrzující totožnost a bydliště ředitelů, akcionářů, zaměstnanců
 • CV ředitele/akcionáře
 • doporučení z banky (bank reference) pro ředitele/akcionáře
 • vyplnit přiložený formulář

2. POPLATKY

Co se přiložené nabídky týká, poplatky za služby a regulační výdaje činí:

 • přihláška finančního poradce – EUR 4,500.00
 • založení společnosti – EUR 3,400.00

3. ČASOVÁ OSA

Zhruba 3 měsíce od data podání žádosti u CySEC (Cyprus securities and echange provission).

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme