Nastavení infrastruktury fondu

Pozice a jednotlivci zapojení do založení, strukturalizace a projednání fondů musí projednat množství transakcí, cenných papírů a záležitostí týkajících se daní a nařízení. Investiční společnosti, manažeři fondu a investoři často hledají zkušené poskytovatele, kteří jsou ochotni poskytnout rady a inovativní řešení problémů vyplývajících ze všech fází životního cyklu fondu, od počáteční investice až po likvidaci a ukončení.

Společnost Parker & Hill rozumí problémům spojeným se zakládáním fondu, záležitostem souvisejícím s vedením, cennými papíry, daňovými zákonem, řízením i strukturou. Náš tým pro založení fondu a investice pravidelně radí klientům ohledně formy, založení a provozu různých struktur.

Naše služby v oblasti založení fondu jsou navrženy tak, aby byly komplexní a poskytovaly našim klientům ucelená počáteční řešení. Fondy poskytují extrémně flexibilní strukturu a výsledkem je skutečnost, že proces založení fondu vyžaduje početné úvahy a zohlednění. Aby byl vyvinut produkt fondu, který bude pro potenciální investory atraktivní, musí být charakteristiky struktury pečlivě stanoveny potenciálním manažerem za pomoci schopných odborníků. Jsme inovátory v tvorbě struktur fondu, které splňují individuální požadavky našich klientů. Naše zkušenosti se strukturalizací prostředků fondu na klíč a naše schopnost vytvořit specifická řešení pro správu fondu z nás činí prioritního partnera pro strukturalizaci Vašeho fondu.

Při zakládání nového fondu vždy úzce spolupracujeme s jednou z předních právnických firem ve vybrané jurisdikci.

Naším cílem je vždy vytvořit perfektní fond pro subjektivní specifický účel.

Ať už se jedná o výběr jurisdikce fondu nebo jeho právní formu nebo o návrh dokumentace, činíme každé rozhodnutí velmi pečlivě a opatrně a vždy máme na paměti dlouhodobé cíle fondu.

Poskytujeme následující služby související se založením a zahájení činnosti tuzemských fondů:

Vývoj struktury a nastavení prostředků fondu.
 • Pomoc manažerům fondu s popisem investičních cílů a definicí rizik spojených s těmito cíli;
 • Založení fondu a přidružených jednotek;
 • Poradenství ohledně struktury fondu, náhradní struktury, podmínek likvidity, oceňovacích procesů a úpisů;
 • Stanovení vhodné struktury fondu na základě jednání s Vámi;
 • Příprava všech komplexních dokumentů dle přání, včetně zakládacích listin, společenských smluv/smluv o společnosti s ručením omezeným a dokumentů pro úpisy akcií
Koordinace rad
 • Poradenství ohledně aktuálních tržních podmínek, nejlepší praxe a jurisdikcích fondu;
 • Poradenství ohledně komplexních nařízení platných v několika jurisdikcích;
 • Poradenské fondy, správci aktiv, společnosti s rizikovým kapitálem a kapitálové investiční společnosti, banky a jejich platformy poskytované třetími stranami;
 • Před rozběhnutím fondu se standardně spojíme s investičním manažerem, poručníkem, předním makléřem, sídlem, právními a daňovými poradci;
 • Jako nezávislí poskytovatelé správních služeb udržujeme blízký vztah s předními odbornými poradci ve většině finančních center. Pokud je to zapotřebí, jsme schopni vyvinout tlak na tyto vztahy ve prospěch našich klientů;
 • Kontrola smluv o úschově a/nebo smluv o hlavním makléři s makléři – obchodníky;
 • Poradenství ohledně marketingu tuzemských fondů v souladu s Nařízením D o osvobození soukromé investice (záležitosti všeobecné reklamy)
Pomoc s vyhledáním poskytovatelů služeb
 • Pomoc při získání zákonného souhlasu pro činnost soukromého fondu včetně spolupráce s MFSA, právními poradci a třetími stranami;
 • Poskytnutí sídla a místních ředitelů, pokud má soukromý fond strukturu společnosti, a poskytnutí poručnických služeb, pokud je soukromý fond založen jako podílový fond;
 • Získání zápisu na burze;
 • Představení několika klíčovým poskytovatelům služeb včetně auditorů, bankéřů a ředitelů, pokud je to zapotřebí, umožňující klientovi využít naše dlouholeté obchodní vztahy za účelem získání příznivějších nabídek na poplatky;
 • Pomoc s výběrem jiných požadovaných protistran;
 • Příprava nabídky nebo prodejního prospektu;
 • Jednání s třetí stranou – poskytovateli služeb, včetně hlavních makléřů a správců fondu;
 • Pomoc s vytvářením vztahů s administrátory, účetními, poručníky, hlavními makléři a dalšími poskytovateli služeb
Zajištění schválení regulačním orgánem
 • Kontrola stanov (nařízení managementu) fondu, manažerské společnosti, generálního partnera a přidružených společností;
 • Příprava memoranda o soukromé investici, smlouvy o komanditní společnosti a/nebo provozní smlouvy a smlouvy o úpisech;
 • Příprava smlouvy o investičním poradenství mezi investičním manažerem a fondem
 • Kontrola nabídky nebo prodejního prospektu fondu;
 • Nezbytné dokumenty jsou uchovávány regulačními orgány v příslušné jurisdikci fondu;
 • Návrh a implementace smluv s manažery a poradci fondu;
 • Příprava smlouvy o správě fondu v souladu s obecně platnými právními předpisy;
 • Příprava podrobného programu/prodejního prospektu a souvisejících dokumentů;
 • Pomoc s návrhem provozních postupů;
 • Spolupráce s právními poradci fondu s ohledem na podání žádosti o povolení regulačním orgánům;
 • Získání nezbytných souhlasů regulačních orgánů
Nastavení infrastruktury po získání licence
 • Migrace dat a obchodní integrace
 • Zrušení usnesení a smluv
 • Aktivace kanálů pro reportování
 • Organizace zápisu fondu na maltskou burzu
 • Pomoc s vyplněním formulářů pro otevření účtu.

Struktura fondu, následná správa a shoda

Naše služby zahrnují všechny procesy od kalkulace čisté hodnoty aktiv a účetnictví až po vedení rejstříků akcionářů bez ohledu na skutečnost, zda fungujeme výhradně jako zprostředkovatel převodů pro klienty a partnery nebo jako zprostředkovatel plateb.  Nabízíme rovněž celou řadu reportů, jsme schopni dodat reporty na míru, v elektronické nebo v tištěné formě.

Všechny naše správcovské služby jsou vedeny interně, abychom mohli aplikovat odpovídající standardy a podpořit naši kulturu povědomí o riziku napříč celým hodnotovým řetězcem. Klienti mají vždy přímý přístup k našim obchodním expertům.

Naše služby jsou zaměřeny na usnadnění obchodu, získání dat a jejich zpracování pro klienty.

Tyto služby zahrnují:

 • Poskytování platformy (aplikace a webové stránky)
 • Onshore a Offshore investiční služby
 • Služby v oblasti shody
 • Pomoc s auditem
 • Správu bankovního účtu
 • Účetní služby v rámci fondu a portfolia
 • Administrativní služby
 • Služby v oblasti středního managementu
 • Představenstvo
 • Zprávy z auditu a reportování rizik
 • Daňové poradenství

Předinvestiční prověrky

Pomoc s auditem

Součástí našich správcovských služeb je pomoc s auditem a stávajícím vztahem s auditorem.

Náš tým kvalifikovaných a zkušených účetních sestaví účetní uzávěrku pro audit včetně hlavních ukazatelů, které odpovídají stanoveným účetním standardům příslušného investičního prostředku.

Dále pomáháme při auditu přípravou a předložením účetních záznamů, podpůrných přehledů a koordinací ročního auditu.

 

IT služby a platforma fondu

Ať už komunikujete s maloobchodními investory nebo finančními institucemi, je Vaše webová stránka často hlavním způsobem komunikace mezi Vámi a Vašimi klienty. Společnost P&H vytváří webové stránky a aplikace, které Vám pomohou efektivně zapůsobit na Vaše investory a potenciální klienty a současně zlepšit prodej a vztahy se stávajícími klienty.

Chápeme, že různé investiční obory mají různé požadavky. Společnost P&H vyhoví všem typům provozovatelů, včetně správců aktiv, makléřů, fondů atd.

Online klientské vztahy

Společnost P&H pracuje s týmy zabývajícími se klientskými vztahy, aby vytvořila vše od interaktivních daty řízených webových stránek a skvělých emailových kampaní až po dobře vypadající reporty a přehledy.

Umožníme Vám zahájit snadné reportování o činnostech fondu směrem ke klientům prostřednictvím Vaší webové stránky. Začlenili jsme veškeré nástroje, které potřebujete pro vytvoření tabulek a soupisů a které mohou být rychle aktualizovány.

Spolupracujeme s Vaším reportingovým týmem, abychom propojili webovou stránku s Vašimi stávajícími postupy. Nahrání tabulkového procesoru okamžitě aktualizuje všechny tabulky a soupisy na Vaší webové stránce. Pokud chcete zcela zautomatizovat proces aktualizace webové stránky, můžeme se připojit přímo do Vašeho interního reportingového systému, ať už se jedná o SQL, SSRS nebo jinou aplikaci.

Důvěrné údaje mohou být bezpečně poskytovány v oblasti klientského přihlášení, která Vám navíc poskytne statistiky a informace o tom, který klient se v nedávné době přihlásil a co hledal.

Vývoj aplikace

Navíc k službám a výrobkům, které nabízíme, se můžeme ujmout projektů zaměřených na vývoj softwaru šitého na míru.

Za pomocí technologií otevřeného softwaru jsme schopni integrovat téměř jakoukoli aplikaci nebo zdroj dat od třetí strany bez ohledu na to, zda se jedná o aktuální tržní data nebo o citlivé údaje získané ze sociálních sítí.

Od strategického plánování a návrh UX/UI, přes programování, integraci, testování až po dodání – společnost P&H ovládá kompletní cyklus tvorby aplikace. Naše zmíněná vývojová řešení znamenají to, že naši klienti mohou mít uzpůsobený software, který odpovídá jejich stávajícím obchodním postupům.

Pomocí nejnovějších webových standardů a technologií vytvoří naši vývojáři webové aplikace na několika platformách, které budou fungovat na Vašem počítači, tabletu i mobilním telefonu.

Pokud byste chtěli projednat požadavky na Vaši webovou stránku a/nebo aplikaci, jeden z našich týmů Vás rád seznámí se svou prací a nabídne Vám objektivní poradenství.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme