Povolení k činnosti fondů a obchodníka s cennými papíry: Nový Zéland

Získání povolení k činnosti makléře od příslušného regulačního orgánu na Novém Zélandě může představovat složitý a únavný proces. Jako základní princip je důležité porozumět pravidlům a předpisům, které budou mít dopad na vaši novozélandskou makléřskou firmu, pokud jde o činnost a vnitřní operace. Proto se velice doporučuje obrátit se pro pomoc a radu na odbornou poradenskou firmu, která má znalosti a zkušenosti ze všech oblastí povolení k činnosti makléře na Novém Zélandu, jakož i s příslušnou legislativou. Profesionální poradenská firma Vám může pomoci se správou příslušné dokumentace a žádostí, která bude podána příslušnému regulačnímu orgánu.

Novozélandské makléřské firmy

Novozélandská komise pro cenné papíry (New Zealand Securities Commission) byla regulačním orgánem odpovědným za přijímání žádostí o povolení k činnosti forexového makléře a jejich vydávání po schválení žádosti. Nový Zéland přijal přísnou legislativu týkající se činnosti všech společností zabývajících se obchodováním s cennými papíry.

To znamená, že před zahájením jakékoliv forexové činnosti je nezbytné získat na Novém Zélandu příslušné povolení k činnosti makléře. Novozélandská komise pro cenné papíry byla poprvé zřízena podle zákona o cenných papírech z roku 1978, který stanovil rozsah činnosti této komise, včetně jejích pravomocí a všeobecných funkcí.

V květnu 2011 komisi pro cenné papíry nahradil úřad pro finanční trhy (Financial Markets Authority). Úřad pro finanční trhy je nově zřízený integrovaný finanční regulátor pro rozvoj a pokrok v odvětví finančních služeb na Novém Zélandu.

Nový integrovaný regulační úřad je příslušným orgánem, kterému se předkládají veškeré žádosti o povolení k činnosti makléře na Novém Zélandu a jedná se o nezbytný předpoklad získání povolení k forexové činnosti pro všechny forexové makléřské firmy.

Získání povolení k činnosti makléře na Novém Zélandě

Při žádání o povolení k činnosti makléře na Novém Zélandě je nezbytné, abyste nejen měli plně založenou společnost na Novém Zélandě pro účely forexové činnosti, ale musíte i projít testem způsobilosti a bezúhonnosti v souvislosti se získáním povolení k činnosti makléře na Novém Zélandě. Pro žádost o povolení k činnosti makléře na Novém Zélandě se vyžadují určité dokumenty, mezi něž patří zakladatelská smlouva a stanovy, podnikatelský plán a dokumentace pro interní a externí činnosti společnosti.

Spolupracujeme s odbornými konzultanty, kteří mají bohaté zkušenosti se všemi aspekty týkajícími se získání povolení k činnosti makléře na Novém Zélandě, od podání původní žádosti až po zajištění toho, že je daná makléřská firma v souladu s platnými právními předpisy. Společnost Parker & Hill zajistí, že Vaše povolení k činnosti makléře na Novém Zélandě bude získáno včasným a odborným způsobem a v souladu s pravidly stanovenými úřadem pro finanční trhy.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme