Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry: Seychely

Zákon o cenných papírech z roku 2007 poskytuje právní rámec pro poskytování služeb obchodníka s cennými papíry. Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry na Seychelách představuje povolení, které umožňuje společnosti obchodovat s cennými papíry buď jako zastoupený (na svůj vlastní účet) nebo jako zprostředkovatel (jménem svých klientů). Regulačním orgánem, který takové firmě uděluje oprávnění, je Úřad pro finanční služby (Financial Services Authority) (Seychely).

Toto povolení je obzvlášť výhodné pro společnosti po celém světě, které obchodují s cennými papíry. Toto povolení je pro Vaši organizaci důležitým nástrojem pro získání více klientů. Toto povolení Vaší firmě zajistí větší důvěryhodnost v očích Vašeho wholesale makléře i Vašich klientů!

Osoba, která má povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry na Seychelách, je oprávněna:

 • Radit jiným osobám, pokud jde o investování do cenných papírů
 • Vydávat, analyzovat či připravovat zprávy týkající se konkrétních cenných papírů
 • Spravovat portfolio cenných papírů pro jinou osobu
 • Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry je v podstatě povolení k činnosti makléře, které společnosti umožňuje obchodovat s cennými papíry buď jako zastoupený (na svůj vlastní účet) nebo jako zprostředkovatel (jménem svých klientů).

Obchodník s cennými papíry je osoba:

 • Která provozuje podnikatelskou činnost, jejímž předmětem je obchodování s cennými papíry, nebo
 • Která sama sebe označuje za osobu provozující níže uvedenou podnikatelskou činnost:
 • Uzavře nebo nabídne uzavření dohody s jinou osobou o uzavření nebo nabídnutí uzavření smlouvy, jejímž předmětem či cílem je nabytí, zcizení nebo úpis cenných papírů, nebo která jakýmkoliv způsobem realizuje nebo způsobí realizaci transakce s cennými papíry; nebo
 • Realizuje jakýkoliv prodej nebo zcizení cenných papírů nebo jiný obchod s těmito cennými papíry či nabízení těchto cenných papírů za úplatu (protiplnění) bez ohledu na to, zdali je platba sjednána formou marže, splátek či jinak, nebo i jakýkoliv pokus o kterýkoliv z výše uvedených úkonů; nebo
 • Účastní se jako obchodník s cennými papíry jakékoliv transakce s cenným papírem realizované na burze cenných papírů; nebo
 • Obdrží jako obchodník s cennými papíry příkaz k nákupu nebo prodeji cenného papíru, který je realizován; nebo
 • Spravuje portfolio cenných papírů pro jinou osobu za podmínek, za nichž je prvně jmenovaná osoba oprávněna držet majetek jiné osoby.
 • Obchodník s cennými papíry je oprávněn obchodovat s akciemi, opčními listy, dlužními úpisy, účetními stavy úvěrů (tzv. loan stock), dluhopisy, depozitními certifikáty, futures, rozdílovými smlouvami a opcemi.

Proč si pro povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry vybrat Seychely?

 • Rostoucí popularita Seychel jako upřednostňované jurisdikce pro založení obchodníka s cennými papíry
 • Povolení závisí na dvou níže uvedených faktorech.
 • Seychely jako země a populární jurisdikce    Moderní, výhodný a flexibilní seychelský zákon o cenných papírech
 • Prokazatelné dosavadní výsledky se stabilní mírou růstu (10 % a více)
 • Jedná se o rozsáhle prozkoumaný zákon (právo)
 • Vynikající politická a společenská stabilita    Jedná se o zmocňovací zákon
 • Na bílé listině OECD a v souladu s MMF
 • Flexibilita regulátora
 • Výhodné časové pásmo GMT+4
 • Rozšířená ochrana soukromí
 • Vynikající zázemí, pokud jde o poskytovatele služeb, komunikace, servisní firmy apod.    Příznivá sazba daně z příjmů právnických osob (1,5 % p.a. z příjmu)
 • Atraktivní firemní a osobní daňové prostředí a přístup k daňovým dohodám
 • Umožňuje existenci zahraničních obchodníků s cennými papíry z uznávaných jurisdikcí
 • Bezplatné poukazování zisků a kapitálu
 • Nízké minimální kapitálové požadavky (50.000 USD)

Podmínky pro získání povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

Žadatelská společnost musí:

 • Být společností založenou podle zákona o společnostech z roku 1972 nebo podle zákonů uznávané jurisdikce (Pro seznam uznávaných jurisdikcí viz Příloha)
 • Zaměstnávat alespoň 2 (dvě) fyzické osoby jako jednatele
 • Zaměstnávat alespoň jednu fyzickou osobu, která má povolení k činnosti zástupce obchodníka s cennými papíry
 • Splňovat požadavek na předepsanou minimální vydaný a splacený kapitál ve výši 50.000 USD
 • Splňovat požadavek na pojištění – žadatel o povolení musí mít pojištění profesní odpovědnosti odpovídající povaze a velikosti firmy
 • Doložit Úřadu, že zástupcem obchodníka s cennými papíry bude pověřena způsobilá a vhodná osoba
 • Mít stanovené prostory, které jsou vhodné pro vedení registrů, záznamů a další dokumentace společnosti

Žádost o povolení: podklady pro podání žádosti

 • Formulář žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry
 • Formulář žádosti o povolení k činnosti zástupce obchodníka s cennými papíry
 • Ověřené věrné kopie zřizovacích listin žadatelské společnosti; mezi ně patří zakladatelská smlouva a stanovy, osvědčení o založení společnosti, osvědčení o existenci společnosti, registr (seznam) společníků a registr (seznam) jednatelů.
 • Auditovaná účetní závěrka žadatelské společnosti za poslední dva roky, pokud je třeba
 • Podnikatelský plán žadatelské společnosti
 • Osobní dotazník (OD) u každého jednatele, vedoucího funkcionáře, jednotlivého akcionáře či oprávněného (skutečného) vlastníka žadatelské společnosti
 • K osobnímu dotazníku by měly být doloženy dokumenty o provedení hloubkové kontroly (Due Diligence), mezi něž patří: cestovní pas, doklad o adrese, bankovní reference, 2 fotografie ve velikosti fotografie do cestovního pasu, osvědčení o akademickém a odborném vzdělání, aktuální CV, reference ze zaměstnání a doklad o členství v jakýchkoliv profesních organizacích
 • Příručka shody (compliance), Příručka k postupům a Příručka AML
 • Písemné oznámení od zástupce
 • Akreditace zástupce
 • Kopie pojistné smlouvy
 • Jakékoliv další podpůrné informace či dokumenty, které může Úřad případně požadovat
 • Poplatek za podání žádosti.
Založení firmy a žádost o povolení1 Struktura žadatele o povolení;
2 Pomoc se zpracováním a revizí podkladů pro zpracování žádosti;
3 Komunikace s poskytovateli služeb a regulačními úřady ohledně povolení;
4 Podání podkladů pro zpracování žádosti Úřadu pro finanční služby; komunikace a navazující kroky.
Administrativa 1 Činnosti middle a back office;
2 Poradenství v oblasti firemního řízení;
3 Koordinace procesů KYC a AML
4 Vedení rejstříků a další zákonné evidence společnosti;
5 Koordinace odezvy na žádosti klientů;
6 Firemní sekretářské práce;
7 Pomoc s otevřením bankovního účtu.
Účetnictví a výkaznictví1 Zpracování a vedení finančních výkazů (účetní závěrky)
2 Komunikace s auditory společnosti během auditů finanční (účetní) evidence společnosti
3 Zpracování pravidelných manažerských účtů a rozpočtů pro manažerské účely
Virtuální kancelář1 Firemní adresa včetně korespondenční doručovací adresy, vyřizování a přeposílání pošty;
2 Vedení sídla firmy včetně zajištění a udržování štítu s názvem firmy;
3 Telefonní služby včetně odpovídání na telefonní hovory a přesměrování hovorů

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme