Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry: Malta

Pokud požádáte o pomoc odbornou konzultační firmu, pomůže Vám to urychlit proces získání povolení k činnosti na forexovém trhu na Maltě. Ať již jste firma nebo fyzická osoba, získání forexového povolení na Maltě není jednoduchá záležitost a tudíž je vhodné obrátit se pro radu a pomoc na odbornou konzultační společnost. To Vám umožní lépe pochopit celý proces získání tohoto povolení a bude tak zajištěno, že Vaše forexové povolení na Maltě bude získáno rychlým a efektivním způsobem.

Forexové makléřské firmy na Maltě

Malta je poměrně nová jurisdikce, pokud jde o vydávání povolení k makléřské činnosti v oblasti forexu. Jelikož je země součástí EU, je velmi výhodné vlastnit forexové povolení na Maltě. Žádost o povolení k makléřské činnosti na Maltě se podává u maltského úřadu pro finanční služby (Malta Financial Service Authority – MFSA), který podléhá regulaci evropských předpisů o udělování povolení k činnosti na forexovém trhu. Tento orgán se při vydávání forexových povolení musí řídit směrnicemi EU a evropskými standardy.

Jakožto hlavní finanční regulační úřad orgán na Maltě je MFSA odpovědný za vydávání všech povolení k finanční činnosti, včetně bankovních a forexových povolení (licencí). Vzhledem k evropským standardům, kterými se MFSA řídí, pokud žádáte o forexové povolení v této zemi, žádáte o forexové povolení, které je uznávané a dobře regulované.

V červenci 2002 byl úřad MFSA založen jako právní subjekt. Předtím za vydávání finančních povolení na Maltě odpovídaly tři orgány: Maltská centrální banka, Maltská burza cenných papírů a Maltské centrum finančních služeb. MFSA je nyní jediným regulátorem pro veškerou finanční činnost na Maltě. Rovněž plně odpovídá za obchodní rejstřík, spolu s plnou odpovědností za maltský úřad pro kotaci na burze (Malta Listing Authority). Kromě toho je Malta aktivně zapojena do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), EU a Společenství národů (Commonwealth), pokud jde o určování globální regulační politiky.

Získání povolení k činnosti makléře na Maltě

Abyste získali forexové povolení na Maltě, budete muset mít na Maltě společnost, která je speciálně založena za účelem poskytování forexových činností, se speciální zakladatelskou smlouvou a stanovami. Budete také potřebovat kompletní sadu dokumentů, které zahrnují Vaše firemní manuály pro interní a externí postupy, kompletní dokument, který zahrnuje vaše postupy v oblasti dodržování předpisů (compliance), podrobnosti o Vašem testu způsobilosti a bezúhonnosti a Váš firemní podnikatelský plán.

Postup týkající se podání žádosti a získání forexového povolení od MFSA na Maltě je dlouhý a složitý a využití odborné konzultační firmy, která Vás provede celým procesem podání žádosti, může zajistit, že budete jednat v souladu se všemi správnými postupy a že úřadu MFSA předložíte správné dokumenty.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme