Seychely a nové znění jejích obchodních zákonů

seychelly 2021

Minulý týden došlo na Seychelách k novelizaci zákonů upravující poměry a fungování právnických osob. Mezi upravenými zákony byl i předpis International Business Companies Act, dle kterého se řídí úprava oblíbených offshore společností IBC (International Business Company). Co legislativní změny přinesly? To si představíme v následujících řádcích.

První důležitá oblast, která byla novelizována, je lhůta pro obnovení společnosti, potom co společnost byla vyřazena či vymazána z registru. Společnosti do dnes měly několik let, než byly kompletně rozpuštěny. Tedy i přes to, že z rozličných důvodů byly z registru vymazány, měly možnost znovu zažádat o aktivaci svého statusu nebo vést soudní řízení o své znovuoživení. Pro společnost je samozřejmě jednodušší pouze status obnovit, než být nucen zakládat společnost novou.

Lhůty pro „automatické rozpuštění“ se u Foundations (nadací) zkracují ze 3 a 10 let na 1 rok a u IBC ze 7 let na opět 1 rok. Společnosti mají s novým zněním zákona tedy pouze 1 rok na obnovu své společnosti. Pokud tak neučiní, budou rozpuštěny a společnost dále nebude existovat. Uvedené změny lhůt budou účinné od 1.1.2022.

Druhou oblastí, která zaznamenala změny, je účetnictví společností a místo jeho vedení. Do dnešního dne byl seychelský zákonodárce k účetním jednotkám poměrně velkorysý a vedení spolu s volbou místa uložení účetních záznamů nechával na společnostech samotných. To se však s platností od 6.2.2022 změní a všechny seychelské IBC, nadace, komanditní společnosti a trusty budou povinny vést a držet účetní záznamy ve fyzické podobě na Seychelách. Důvodem proto je především možnost případné kontroly ze strany státních orgánů.

Uvedené změny samozřejmě Seychelám neberou jejich výsadní postavení, jako jedné z nejvyhledávanějších offshore jurisdikcí na světě, je ale dobré mít je v povědomí a zůstat tak plně informován.

Příspěvek Seychely a nové znění jejích obchodních zákonů pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme