MiCA – jednotná evropská krypto regulace

Evropská regulace kryptoměn

Tento týden jsme vás informovali o udělování licencí v Singapuru. V článku jsme ale také zmínili evropské nařízení MiCA, které se většiny z nás dotkne pravděpodobně mnohem více než pravidla ve vzdáleném Singapuru. Pojďme si proto nařízení MiCA trochu představit.

Evropská komise už minulý rok v září představila legislativní balíček s cílem regulovat virtuální aktiva a s nimi související poskytování služeb na bázi DLT. Přijetím nových legislativních pravidel má dojít k harmonizaci právních úprav virtuálních aktiv jednotlivých evropských států a sjednotit tak pro kryptoměny dnes velice různorodé právní prostředí.

Balíček se skládá skládá ze čtyř návrhů – nařízení o trzích krypto-aktiv (MiCA), nařízení pro tržní infrastrukturu vedenou na DLT (DLT nařízení), nařízení o odolnosti digitálního provozu (DORA) a směrnice upravující unijní legislativu v oblasti finančních služeb (změnová směrnice).

Tři ze čtyř navrhovaných opatření jsou ve formě nařízení, což znamená, že jakmile Rada a Evropský parlament návrhy schválí, ve všech 27 členských státech vznikne od uvedeného dne povinnost se těmito nařízeními řídit.

Důvody pro přijetí zvláštní regulace je především neexistence uceleného právního řádu, která vede k vytváření překážek v rámci vnitřního trhu, komplikované přeshraniční spolupráci a nedostatečné právní jistotě na straně uživatelů. Situaci lze nastínit na právní úpravě České republiky, kdy žádná ucelená úprava kryptoaktiv neexistuje a jediným předpisem upravující kryptoaktiva je zákon upravující některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon).

Právní úprava by měla být schválena a implementována do roku 2024. Otázkou zůstává, zda v tak rychle rozvíjejícím se prostředí nebude legislativa vytvořená čtyři roky nazpět už za zenitem a úprava nebude neefektivní.

V dnešním článku jsme si představili balíček obecně, příště se podíváme na základní instituty, které upravuje.

Příspěvek MiCA – jednotná evropská krypto regulace pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme