Sadzby DPH v EÚ sú stabilizované. Ukončili vzostupný trend

eu

Len jeden členský štát EÚ od roku 2014 vykonal navýšenie svojej hlavnej sadzby DPH, čo znamená, že štáty už vyhľadajú iné formy financovania svojich rozpočtov, ktorými by mohli podporovať rast.

EÚ vo svojej novej správe okolo daňových trendoch uvádza, že stúpajúci trend siahajúci až do roku 2014 vo forme štandardných sadzieb DPH sa aktuálne zastavil. Od tej doby, len dva členské štáty vykonali úpravu svojich štandardných sadzieb DPH: Luxembursko v roku 2015 zvýšilo sadzbu o dva percentuálne body a Rumunsko svoju základnú sadzbu DPH znížilo v roku 2016 o štyri percentuálne body. To malo za následok pokles priemernej základnej sadzby v Európskej únii, k úrovni tesne pod 21,5 percenta.

Najvyššia štandardná DPH sadzba je v Maďarsku (27 percent), nasledovaná Chorvátskom, Dánskom a Švédskom (všetky 25 percent). Najnižšie sadzby sa nachádzajú v Luxembursku (17 percent) a na Malte (18 percent). Medzi štátmi EÚ sa najviac na DPH spoliehajú vo Švédsku, teda pokiaľ ide o dane zo spotreby, pričom príjmy z DPH predstavujú až 75 percent výnosov, ktoré pochádzajú z oblasti nepriamych daní. Taliansko z nepriamych daní z DPH dostalo výnosy len na úrovni 53 percent.

Táto správa samostatne obsahuje zoznam opatrení vykonávajúcich členskými štáty v oblasti DPH, počas minulého roka.

Příspěvek Sadzby DPH v EÚ sú stabilizované. Ukončili vzostupný trend pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme