EÚ varuje Írsko, aby sa nespoliehalo na firemné dane

irsko

Európska komisia varovala írsku vládu proti rozsiahlemu spoliehaniu sa na „neisté a volatilné“ daňové príjmy, vyplývajúce z právnických osôb.

Komisia vydala svoju analýzu k Návrhu rozpočtu Írska pre rok 2017. Írsko je predmetom preventívnej časti Paktu stability a rastu, zároveň sa očakáva že zabezpečí dostatočný pokrok pri dosahovaní svojho strednodobého cieľa (MTO), v rámci štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 percenta HDP.

Írsko Komisii predložilo návrh rozpočtového plánu (DBP) počas 17. októbra, kde v roku 2016 predpokladá deficit verejných financií vo výške 0,9 percenta HDP. Toto číslo je o niečo nižšie ako 1,1 percenta predpokladaných v Programe Stability 2016.

Komisia uviedla, že rovnako ako v roku 2015, vyššie ako očakávané korporátne daňové príjmy budú v roku 2016 čiastočne kompenzované zvýšením výdavkov. Avšak varovala, nad „neistým a volatilným charakterom tohto zdroja vládnych príjmov, kde odporúčame viac obozretné riadenie fiškálnej politiky. “

Nakoniec uviedla, že vláda by nemala „k urýchleniu zníženie deficitu a dlhu využívať neočakávané príjmy.“

Příspěvek EÚ varuje Írsko, aby sa nespoliehalo na firemné dane pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme