Offshore společnost a její sídlo

Původní zákony umožňovaly podnikatelům po celém světě založit offshore společnost přes internet. Offshore společnosti v zemích tzv. daňového ráje ovšem začala být zneužívány některými vlastníky, kteří krátili daně nebo nepřiznávali skutečné zisky. Což na poctivé podnikatele nepůsobilo příliš dobře, i když tyto země patří k překrásným destinacím. Evropská unie prosadila formou směrnice proti umělému snižování daňových základů a přesunu zisků (anti-BEPS), určitá pravidla, která představují omezení možností aplikace offshore společností v mezinárodním daňovém plánování.

Prvního ledna roku 2000 vydalo ministerstvo financí sdělení k této problematice, a to č.251/122 867/2000. Hovoří o tom, že místo vedení lze definovat jako místo, kde jsou ve skutečnosti prováděna klíčová řídící a obchodní rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku jako celku. Dále uvádí, že ono místo je místem, kde vedení přijímá svá rozhodnutí, tedy působiště, kde skupina představitelů podniku určuje činnosti, které mají být provedeny podnikem jako celkem. Podtrženo sečteno, z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud čeští podnikatelé se založenými offshore společnostmi, provádí klíčová obchodní rozhodnutí ze zahraničí, je možné daňovou rezidenci určit místu založení společnosti a platit daň z příjmu v takové sazbě, jakou stanovuje místní jurisdikce.

Příspěvek Offshore společnost a její sídlo pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme