Južná Afrika mení návrh pravidiel na daňové oslobodenie sporiacich účtov

afrika

Juhoafrická Národná Pokladnica zverejnila ďalšie návrhy zmien celkových opatrení týkajúcich sa daňového oslobodenia sporiacich účtov (TFSA).

TFSA boli v Juhoafrickej republike zavedené 1. marca 2015, ako stimul k podpore domácností pre úspory. Maximálny ročný limit príspevku je na úrovni 30 000 juhoafrických randov (2 170 dolárov) a celoživotný limit na osobu je 500 000 juhoafrických randov. Výnosy TFSA sú oslobodené od dane z príjmu, daní z dividend a daní z kapitálových výnosov.

Hoci boli vykonané nedávne oznámenia pre odloženie prípadných prevodov TFSA pre ďalšie obdobie až do 1. marca 2017 (od 1. novembra 2016), Národná Pokladnica potvrdila, že stále má v úmysle investorom umožniť, aby bolo možné presunúť existujúce úspory z jedného poskytovateľa produktov na druhého a to všetko počas životnosti oslobobenia od daní pre sporiace účty.

Spočiatku, v priebehu prvého roka stimulu, neboli doň začlenení všetci poskytovatelia produktov, ako banky, životné poisťovne a kolektívni investiční správcovia, najprv museli pripraviť svoje systémy na tento režim prevodov. Bolo to odložené z toho dôvodu, že bol poskytnutý dlhší časový horizont na konzultácie s poskytovateľmi produktov o potrebných pravidlách a postupoch.

Národná Pokladnica je s poskytovateľmi produktov zapojená do ďalšieho kola konzultácií ohľadom prevodov. Počiatočné návrhy nariadení týkajúce sa prevodov boli zverejnené v marci tohto roka a zaslané pripomienky boli zváženými pri príprave revidovaných regulačných zmien TFSA.

Příspěvek Južná Afrika mení návrh pravidiel na daňové oslobodenie sporiacich účtov pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme