Jaká jsou rizika a výhody tzv. indexových akcií?

Finanční instrument, který umožňuje rychlou, jednoduchou a levnou diverzifikaci portfolia – Exchange Traded Funds (ETF), tedy indexové akcie. ETF mohou být kdykoliv nakoupeny nebo prodány, jako například v případě akcií. Existují dva typy, fyzická a syntetická.

Investor si může vybrat skupinové třídění podle indexů, geografických oblastí a sektorů s komoditami. Mezi největší výhody obchodování s ETF patří diverzifikace, což znamená, že jestliže investor drží ETF, které kopíruje vývoj indexu, je zároveň vlastníkem každého titulu obsaženého v tomto indexu. Dále zaručují jednoduchost, protože stačí koupit ETF kopírující vývoj indexu zastupující zvolený segment. Také nabízí širokou škálu podkladových aktiv. Investorům rovněž přináší vysokou likviditu s nízkými náklady a dividendy s potřebnou dostupností.

Z pohledu jejich rizik, vzniká tržní riziko, což představuje ztráty ze změny tržních cen. Při poklesu cizí měny vůči té domácí se na investory také řítí ztráty, což se nazývá měnové riziko. Dalším je riziko inflační, když se trvale znehodnocují peníze, čemuž podléhá každá měna.

Co se týče jejich bezpečnosti, správce ETF přísně odděluje finanční prostředky investora od jeho vlastních u obou zmiňovaných typů. Jinými slovy investor nikdy nenese kreditní riziko emitenta. Je rovněž důležité zmínit, že oba typy musí kopírovat vybraný index.

Fyzická ETF reálně nakupují akcie v poměru, který určuje daný index, v jehož jsou zastoupení. Proto ve většině případů tato ETF kopírují sledovaný index. Dobře se uplatňují především na trzích s velkou likviditou v podkladových akciích nebo dluhopisech. Což představuje oblast lehce obchodovatelných akcií. Naopak u méně likvidních finančních instrumentů se mohou u fyzických ETF objevit problémy. Je jednodušší než aplikace syntetická, zejména z pohledu bezpečnosti investic zajišťuje nižší výkon na úkor většího klidu.

Na druhou stranu syntetická ETF mají možnost vytvářet různé koše akcií, a využívat swapového obchodování-obchod s finančními deriváty. Jejich velká výhoda spočívá v tom, že mohou cenné papíry “půjčovat” za pomocí tzv. derivátových operací, díky kterým získávají příjmy za půjčování. Zvýší tak svou výkonnost a je šance, že se posunou nad výkon sledovaného indexu. Navíc je tento typ ETF lépe kopíruje. Za zmínku ovšem stojí skutečnost, pokud ETF obhospodařuje malá investiční společnost, automaticky se zvyšuje riziko spojené s držením konkrétního fondu. Správci s tímto typem dodržují mnoho pravidel, aby zabránili neúspěchu swapových obchodů.

Příspěvek Jaká jsou rizika a výhody tzv. indexových akcií? pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme