Firemní dluhopisy vs. investiční akcie fondů – výhody a nevýhody?

Pravidlo o bezpečnosti dluhopisů a nejistotě akcií rozhodně neplatí. Dluhopisy může vydávat spekulant s kryptoměnami či komoditami, zatímco investiční akcie jsou vydávané fondem s portfoliem bytů a zemědělských pozemků. Tudíž se nedá říct, že dluhopisy představují garantované výnosy a akcie jsou jakousi spekulací s vysokou volatilitou.

Hlavní slovo mají čtyři faktory. Jednak je zapotřebí si promyslet do čeho se investuje, jaká je kontrola, jaké jsou výdaje, a jaké je pořadí uspokojení věřitelů. Nejjednodušeji se vyčte použití finančních prostředků u podkladových aktiv. Když se podíváme na developerský projekt z perspektivy rizika, přináší stejné riziko bez ohledu na formu vkladu.

Co se týče uspokojení se dluhopisy umisťují před akcionáře, což u neúspěšné investice představuje nejvýznamnější výhodu, která platí jen u klasických akcií. Ředitel investiční společnosti AVANT Pavel Doležal vysvětluje, že „u většiny fondů nyní vydáváme prioritní investiční akcie, jejichž podíl na zisku má přednost před akciemi zakladatelů fondu.“

U dluhopisů se nekontroluje účelovost použití financí. U fondů se řádně kontroluje nakládání s penězi fondu bankou. Správou fondu je pověřena investiční společnost, kterou reguluje a kontroluje ČNB. V oddělení managementu pracují lidé s odbornými zkušenostmi. Naopak u dluhopisů se za výdejce dá považovat s.r.o. s jednatelem nad 18 let.

U dluhopisů nemá většinou investor žádné viditelné náklady, u fondů se platí vstupní poplatek, odměna správci, v některých případech i výstupní poplatky. Vstupní poplatky se používají jako provize zprostředkovatelům. Zároveň je zapotřebí počítat s výdaji na správu fondu a kontrolu bankou. Fondy mají zdanění 5 % místo 19 %, fyzické osoby se zase od daně osvobozují, když odkupují akcie po 3 letech versus 15 % zdanění dluhopisů. Výsledkem je vyšší čistý výnos pro investora získaný dražší a bezpečnější cestou.

Příspěvek Firemní dluhopisy vs. investiční akcie fondů – výhody a nevýhody? pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme