Európska komisia varuje Poľsko

polsko

Európska komisia požiadala, aby Poľsko plne implementovalo právne predpisy Európskej únie o vzájomnej pomoci, v oblasti zdaňovania príjmov a kapitálu.

Táto smernica 2014/107/EÚ, ktorá sa mení a dopĺňa smernicou 2011/16/EÚ, o povinnej automatickej výmene informácií medzi daňovými orgánmi národov sa zameriava na posilnenie administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi, aby vedeli lepšie bojovať proti daňovým únikom a daňovým podvodom.

Členské štáty mali tieto pravidlá spripomienkovať do 1. januára 2016 . Avšak 29. septembra Komisia uviedla, že Poľsko ju neinformovalo o všetkých nevyhnutných opatreniach, ktoré jej mali pomôcť s prenesením smernice do vnútroštátneho práva.

Komisia poľskú vládu varovala, že záležitosť môže byť odovzdaná na Európsky súdny dvor, ak na svoju žiadosť do dvoch mesiacov nedostane uspokojivú odpoveď.

Příspěvek Európska komisia varuje Poľsko pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme