Rumunsko získa pomoc Švajčiarska pri modernizácii daňovej správy

rumunsko

Švajčiarska vláda, v rámci nedávno podpísanej dohody prispeje k nákladom na modernizáciu informačných systémov rumunského daňového systému.

Predpokladá sa, že dohoda, ktorá bola podpísaná (22. septembra) medzi rumunskou ministerkou financií – Ancou Danou Dragu a švajčiarskym veľvyslancom v Rumunsku – Ursom Herrenom bude financovať vytvorenie nového systému pre správu elektronických dokumentov v rámci Rumunského Národného úradu pre fiškálnu správu (ANAFE).

Rumunské ministerstvo financií uviedlo, že hlavným cieľom programu pomoci je zvýšiť efektivitu administratívnych procesov ANAFE, ako na centrálnej tak aj miestnej úrovni. Ministerstvo vysvetľuje: „Cieľom projektu je vytvoriť funkčný a procesný rámec na dosiahnutie efektívneho riadenia dokumentov v rámci Národného úradu správy štátneho rozpočtu a jeho podriadeným štruktúram.“

Realizácia projektu by mala trvať 31 mesiacov a jeho náklady sú na úrovni 1,6 milióna švajčiarskych frankov (1,65 milióna amerických dolárov). Takmer 1,4 milióna frankov z týchto nákladov bude hradených z dotácií Švajčiarska, ktoré bola vytvorené v rámci švajčiarskeho príspevku do rozšírenia programu Európskej únie, určeného na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi poslednými členskými krajinami EÚ a ďalších zavedených krajín bloku.

Příspěvek Rumunsko získa pomoc Švajčiarska pri modernizácii daňovej správy pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme