EU zkoumala potencionální zneužívání občanství a pobytu investorů

Vůbec poprvé Komise Evropské unie předložila souhrnnou zprávu o režimech občanství a pobytu investorů, které jsou poskytovány ve 20 členských zemí včetně České republiky.

Komise tak učinila po oznámení OECD. Ta uvedla, že se zaměří na boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem prostřednictvím získávání občanství na základě investičních a obdobných programů. Především se zaměří na daňové poplatníky, kteří se snaží vyhnout tomu, aby jejich finanční údaje byly vyměňovány s daňovým úřadem jejich domovské země podle Common Reporting Standard.

Komise tak představila komplexní zprávu, ve které se mapují současné postupy získávání občanství. Poukazuje na rizika, které tyto režimy mohou představovat – bezpečnost, praní špinavých peněz, daňové úniky a korupci. Tyto rizika se neustále zvyšují zvláště kvůli nedostatečné transparentnosti v uplatňování režimů a absence spolupráce mezi členskými státy navzájem.

Komise se na základě její zprávy rozhodla sledovat dodržování právních předpisů EU v oblasti režimů občanství a pobytu pro investory. Členské státy se nyní musí zaměřit na dodržování několika bodů, který vycházejí z komplexní zprávy Komise. Mezi ně patří například to, že prostředky vyplácené žadateli o občanství či pobytu pro investory budou kontrolovány podle pravidel EU pro boj proti praní špinavých peněz nebo budou k dispozici dostupné nástroje pro správní spolupráci především v oblasti pro výměnu informací.

Příspěvek EU zkoumala potencionální zneužívání občanství a pobytu investorů pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme