Z průzkumu Eurobarometr vyplývá, že si hospodářství EU značně polepšilo.

Ve středu 19. prosince 2017 průzkum Eurobarometr zveřejnil předběžné výsledky veřejného mínění v členských zemích Evropské unie.

Z výsledků vyplývá, že 48 procent respondentů si o aktuálním stavu hospodářství EU myslí, že je celkově dobrý. Za negativní jej považuje asi 39 procent dotázaných. Jedná se o nejkladnější výsledek od počátku ekonomické krize v roce 2007. Od posledního výzkumu Eurobarometr z jara 2017 jde o nárůst v průměru šesti procentních bodů. Celkem 23 států ekonomiku vnímá pozitivně. V 19 členských státech od jara vzrostlo pozitivní uvažování, nejvýrazněji je to vidět ve Finsku, Slovinsku, Rakousku a Maďarsku. Mezi zmiňovanými 48 procenty tazatelů jsou tací, kteří si pochvalují rovněž ekonomiku ve své zemi.

Překvapivé jsou i výsledky ohledně přijetí eura. V zemích eurozóny společnou měnu euro podporují necelé ¾ respondentů, zatímco v 7 zemích podpora přijetí eura dosáhla hranice čtyř pětin. Z obecných otázek na celkový náhled na EU vyplývá, že pozitivní přístup k Evropě má 40 procent Evropanů, dalších 37 pak zaujímá neutrální postoj, a pouhých 21 procent dotazovaných ji vnímá negativně. Nejvíce patrné zvýšení pozitivního přístupu je v Irsku, Bulharsku a Lucembursku.Až 57 procent Evropanů vidí budoucnost EU optimisticky. Nejpozitivnějšími státy zůstávají Irsko, Lucembursko a Malta.

Průzkum se zaměřil také na problémy, se kterými se unie potýká. Dotazovaní nejčastěji uváděli přistěhovalectví, terorismus, hospodářskou situaci a stav veřejných financí spolu s nezaměstnaností.

Příznivé jsou však i procenta Evropanů, kteří se cítí být občany celé unie, kdy 7 z 10 Evropanů se nimi cítí být. Jako nejvýraznější výdobytek evropské integrace byl označen volný pohyb osob, zboží a služeb. Na druhém místě stojí mír mezi členskými státy, který zvolilo 56 procent respondentů.

Příspěvek Z průzkumu Eurobarometr vyplývá, že si hospodářství EU značně polepšilo. pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme