USA a Nový Zéland sa dohodli na výmene informácií – CbC

Americký daňový úrad (IRS) podpísal novú bilaterálnu dohodu s daňovým úradom Nového Zélandu, pre zdieľanie informácií – CbC (na ročnej báze).

(Automatická výmena správ na účely transferového oceňovania je známa ako Country-by-Country Reporting – CbC)

Správa CbC je jedným z prvkov nového trojstupňového štandardizovaného prístupu k dokumentom, ako navrhuje OECD v BEPS pod označením Action 13. Ohlasovanie pod označením CbC od nadnárodných podnikov vyžaduje, aby každoročne poskytovali súhrnné informácie, v každej jurisdikcii kde podnikajú, vzťahujúc sa k celosvetovému prerozdeleniu príjmov a platených daní, spoločne s ďalšími ukazovateľmi okolo umiestnenia ich hospodárskej činnosti v nadnárodnom koncerne. Taktiež obsahuje informácie o tom, ktoré subjekty podnikania v určitej jurisdikcii a podnikateľských aktivít, každý subjekt využíva.

V júni roka 2016, ako súčasť svojho úsilia o implementáciu projektu OECD, okolo erózie základu dane a presunu ziskov (BEPS) vo vzťahu k americkým daňovým poplatníkom, IRS vydal konečné ustanovenia vyžadujúce CbC hlásenie pre 8975 amerických osôb, ktoré sú (v predchádzajúcom účtovnom období) konečným materským subjektom pre medzinárodné skupiny s príjmami vo výške 850 miliónov dolárov, alebo viac.

V rámci nového usporiadania, budú príslušné úrady oboch krajín zdieľať informácie o nadnárodných spoločností pôsobiacich v Novom Zélande a v Spojených štátoch. So vzájomnou výmenou informácií začnú od roku 2018.

Ministerka Nového Zélandu – Judith Collinsová poznamenala, že tento vývoj “znamená, že daňový úrad v krajine bude mať lepšie informácie o tom, ako si nadnárodné spoločnosti z ich činnosti na Novom Zélande prideľujú zisky. Ďalej to posilní postupy okolo hodnotenia rizika.”

Ďalej uviedla: “Výmena správa v rámci CbC je kľúčovou súčasťou snahy OECD, voči presunu základu dane a presunu ziskov (BEPS), takže som rada, že sme boli jednou z prvých krajín, ktorým sa podarilo podpísať dvojstrannú dohodu s USA.”

Nový Zéland je jednou z 89 krajín, ktoré podpísali mnohostrannú dohodu OECD o výmene správ na základe kritérií CbC (12. mája 2017). USA nie je signatárom dohody, a preto nasledujú bilaterálne dohody.

Příspěvek USA a Nový Zéland sa dohodli na výmene informácií – CbC pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme