Svet začína dávať globalizácií zbohom!

globalizacia

Rozvoj stále integrovanejšej globálnej ekonomiky sa prejavil najmä z dôvodu voľného obchodu, voľného pohybu kapitálu a využitím lacnejších zahraničných trhov práce.“

To predstavuje definíciu od spoločnosti Merriam-Webster, teda tento trend podľa nej dominoval v ekonómií a obchode po celé desaťročia.

Avšak aktuálne by to mohlo viesť k záporným hodnotám.

Od finančnej krízy k Brexitu, po volebnom víťazstve Donalda Trumpa, globalizácia začína smerovať do boku a príma jednu ranu za druhou. Aktuálne je tak pravdepodobné, že uvidíme aspoň čiastočné spomalenie.

Jason Rotenberg a Jeff Amato v poznámke ku klientom od ich spoločnosti Bridgewater uviedli: „Politické pozadie začína mať na globalizáciu negatívny vplyv.“ Bridgewater je najväčšou svetovou firmou hedge fondov, ktorá spravuje zhruba 150 miliárd amerických dolárov.

Jedná sa o opakujúcu tému v analýze Wall Streetu, najmä po víťazstve Donalda Trumpa.

Manažér hedge fondu – Crispin Odey v poznámke pre klientov uviedol: „Globalizácia, konkurencia, internacionalizmus sú v súčasnosti pevne na ústupe,“ … „Inflácia a protekcionizmus sľubujú budúcnosť, ktorá nebude tak láskavou pre finančné aktíva, ako tomu bolo v časoch kvantitatívneho uvoľňovania (QE) a deflácie.“

A dokonca aj pred Trumpovým víťazstvom, stratégovia a analytici signalizovali význam tohto „mega-trendu.“

Hlavným forexový analytik z Deutsche Bank – George Saravelos pred voľbami poznamenal: „Ak rok 2008 predstavuje obdobie finančnej katastrofy, tento rok budeme mať pravdepodobné v pamäti, ako signalizácia pretrvávania nového megatrendu: vrchol a pravdepodobný odpočinok v navyšovaní globalizácie.“

Export sa spomaľuje

globalizacia_1

Nominálny svetový export mal po celé desaťročia tendenciu stále stúpať, avšak pokles zažil počas prvej a druhej svetovej vojny a obdobiu veľkej depresie. Od tohto obdobia rástol, až do finančnej krízy v roku 2008, kedy sa začal pohybovať na takmer nezmenených úrovniach.

Rotenberg a Amato vo svojej poznámke uviedli: „Uvedená politika a to ako obchodné aj kapitálové toky, vyjadrené ako podiel na svetovom HDP sa už aj z ekonomických dôvodov splošťujú.“

Globálny obchod vyvrcholil v roku 2008

globalizacia_2

Saravelos pred voľbami poznamenal: „Svet bol od konca druhej svetovej vojny v trende „globalizácie““ … „Ale pri pohľade na dôkazy vyplývajúce z tohto roka, existujú presvedčivé dôkazy, ktoré argumentujú, že toto smerovanie je práve opačné.“

Svetový export ako percento HDP v posledných dvoch rokoch dosiahol vrchol a klesá, zatiaľ čo cezhraničné (hrubé) finančných toky smerujú do strany.

Apetít k obchodným dohodám oslabuje

globalizacia_3

Globalizácia je stále viac nepopulárnou, čím sa táto nespokojnosť prejavila v poklese nových obchodných dohôd.

Saravelos z Deutsche Bank poznamenal: „Počet nových obchodných dohôd je na najnižšej úrovni vo viac ako dvoch desaťročiach.“

Práca z rozvojovom svete je oveľa viac nákladnejšou než predtým.

globalizacia_4

Lacná pracovná sila na rozvíjajúcich sa trhoch, ktorá v minulých desaťročiach riadila globalizáciu sa taktiež stala drahšou.

Bridgewater v poznámke uviedla: „Veľká časť pozitív z rozvíjajúcich sa trhových ekonomík už bola využitá,“ … „To platí najmä v Číne, kde silnejšia mena (z hľadiska svetových mien), v kombinácii s vyššími domácimi nákladmi na pracovnú silu, spôsobujú splošťovanie podielu Číny na globálnom obchode.“

V rovnakej dobe, výhody okolo nákladov na vybudovanie továrne v Číne sa taktiež zmenšili.

Zdroj: Bridgewater, Deutsche Bank

Příspěvek Svet začína dávať globalizácií zbohom! pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme