Švajčiarsko sa radí s USA o colnej spolupráci

Švajčiarska federálna rada začala konzultácie o návrhu dohody ohľadom administratívnej pomoci s USA, ktorá by podporila lepšiu úroveň colnej spolupráce.

Dohoda stanovuje bilaterálnu spoluprácu a výmenu informácií, aby sa zabránilo porušovaniu colných pravidiel, zároveň aby to vedeli odhaliť, ako aj vyšetriť. Stanovuje postupy na predkladanie a vybavovanie žiadostí, administratívnu pomoc, ako aj obsahuje ustanovenia o dôvernosti a správneho používania informácií.

Podľa Spolkovej rady, USA sú taktiež ochotné vyjednávať dohodu o vzájomnom uznávaní colných bezpečnostných opatrení so Švajčiarskom. To je však podmienené tým, že bude vykonávaná dohoda o administratívnej pomoci.

Rada uviedla, že, hoci Švajčiarsko doteraz nebolo ochotné realizovať vyhliadky dohody o administratívnej pomoci, dohoda je v záujme švajčiarskej ekonomiky, v neposlednom rade pretože umožní, aby rokovania o vzájomnom uznávaní bezpečnostných opatrení začali.

Rada uviedla, že podľa súčasných pravidiel môžu existovať značné nevýhody a oneskorenia pri dovoze tovaru do USA, ak predmetný tovar nepochádza z dodávateľského reťazca, ktorý je uznávaným ako „bezpečný“.

USA zaviedla program Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) k tomu, aby bola zaistená bezpečnosť dodávateľského reťazca. Švajčiarsko a EÚ zaviedli SHS (AEO) pre rovnaké účely. Priznané SHS sú považované za spoľahlivé, pokiaľ ide o zachovanie medzinárodnej bezpečnosti dodávateľského reťazca.

Spolková rada uviedla, že sa zaoberá poskytovaním vzájomným uznávaním colných bezpečnostných opatrení (AEO / C-TPAT), keďže švajčiarska SHSS by mohla mať prospech zo zjednodušeného colného odbavenia, pri dovoze tovaru do USA.

Příspěvek Švajčiarsko sa radí s USA o colnej spolupráci pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme