Hong Kong spustí automatickú výmenu daňových informácií so 75 štátmi

Hong Kong prišiel s oznámením legislatívy, kde s inými oblasťami zaviedol opatrenia na automatickú výmenu informácií ohľadom finančných účtov, s cieľom podporiť medzinárodné úsilie okolo výberu daní.

Vláda uviedla: “Daňový úrad (novela, číslo 2) predstavil Nariadenie pre rok 2017, ktoré vstúpi do platnosti 1. júla a Hong Kongu umožní vykonávať automatickú výmenu informácií na finančných účtoch v daňovej oblasti (AEOI), v súlade s realizáciou účinnejších spoločných výkazov od OECD.”

Vláda ďalej poznamenala: “Novela vyhlášky zaistí, že Hong Kong v druhej polovici roka 2017, v rámci výmeny s inými jurisdikciami dokáže poskytnúť informácie o finančných účtoch. To umožňuje účinné vykonávanie automatickej výmeny daňových informácií (AEOI), bez toho aby došlo k neprimeranému zaťaženiu finančných inštitúcií, spojeného s dodržiavaním.”

Implementácia AEOI, od 1. júla 2017 bude rozšírená na 75 jurisdikcií, čo obsahuje 13 potvrdených partnerov AEOI a 62 potenciálnych partnerov AEOI v rámci zoznamu “vykazovaných jurisdikcií” pod vyhláškou daňového úradu. 62 potenciálnych partnerov AEOI zahŕňa:

* Jurisdikcie, ktoré prejavili záujem o vedenie AEOI s Hongkongom, na úrovni OECD alebo jurisdikcie navrhnuté OECD;
* partnerov daňových dohôd Hong Kongu, ktoré súhlasili s AEOI; a
* Všetky členské štáty EÚ

Vláda vysvetľuje: “Novela vyhlášky nemení požiadavky na ochranu súkromia a údajov o AEOI, ktorý je zabezpečovaný pod nariadením Daňového úradu Hong Kongu a bude ich viesť iba s jurisdikciami AEOI, ktoré podpísali špecializované dohody o výmene a splnili štandardné a príslušné záruky OECD, pre ochranu súkromia dát a dôvernosť vymieňaných informácií.”

“Pre člena verejnosti, pokiaľ nie je daňovým rezidentom akýchkoľvek jurisdikcií mimo Hong Kongu, finančné inštitúcie v Hongkongu, vládnemu úradu s označením Inland Revenue Department (IRD) nebudú hlásiť svoje informácie v rámci tohto režimu.”

Příspěvek Hong Kong spustí automatickú výmenu daňových informácií so 75 štátmi pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme