Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Španielsko zvyšuje daňové zaťaženie pre korporácie – Offshorespolecnost.cz

Španielsko zvyšuje daňové zaťaženie pre korporácie

spanielsko

Španielska vláda nedávno oznámila tvorby príjmov rozpočtov, kde plánuje korporáciám vykonať zvýšenie daňového zaťaženia.

Zatiaľ čo nedávno vytvorená vláda sa rozhodla ponechať daňovú sadzbu vo výške 25 percent, Španielsko obmedzí firemné daňové odpočty. Tie budú vo veľkej miere prispievať do nových príjmov vlády, až o rozsahu okolo 7 miliárd eur.

Rozpočet medzi ďalšími zmenami stanovuje nové limity pre daňové straty z minulých rokov a obmedzení týkajúcich sa využitia strát spojených s podielmi v spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú v „daňových rajoch alebo na územiach, ktoré nemajú adekvátnu úroveň zdanenia.“

Tieto nová korporátne daňové opatrenia majú prispieť k zvýšeniu vládnych príjmov až o 4,65 miliardy eur.

Okrem toho, k zvýšeniu výnosov budú aktualizované aj majetkové hodnoty na daň z nehnuteľného majetku. Vláda taktiež plánuje zvýšiť počet daní na „škodlivé“ produkty, vrátane alkoholu, tabaku a sladených nápojov.

Ostatné zmeny sú určené na modernizáciu systému pre daň z pridanej hodnoty a boju proti podvodom v oblasti DPH. To zahŕňa nový systém hlásenia DPH v reálnom čase, ktorý bol predstavený v roku 2014. Daňovníci budú musieť hlásiť transakcie, pre ktoré bola vystavená faktúra (alebo prijatá). spravidla do štyroch dní. Tento režim sa bude týkať 62 000 najväčších daňových poplatníkov Španielska, kde patria veľké firmy, skupiny a tie, ktoré podávajú priznanie k DPH na medzi-mesačnej báze. Preto bude zahŕňať podniky zodpovedné za 80 percent zdaniteľného plnenia zo strany obratov. Iní daňový poplatníci budú mať taktiež možnosť využívať systém, avšak dobrovoľne.

Pri predstave týchto plánov v roku 2014, daňový úrad uviedol, že tieto kroky bude podporovať úsilie v oblasti výberu daní a jednoduchosti okolo podania daňového priznania pre daňovníkov, na ktorých sa tento režim vzťahuje. Bremeno dodržiavania spojené s dokončením priznania k DPH má byť vďaka automatizácii podstatne znížené.

Příspěvek Španielsko zvyšuje daňové zaťaženie pre korporácie pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme