Seychely plánujú v roku 2017 vykonať významné daňové zmeny

seychelly

Seychely v súlade s novo vydaným rozpočtom pre rok 2017, predstavili významné reformy v oblasti hlavných daní.

Územie dokončí zavedenie progresívnej dane z príjmov fyzických osôb od 1. júla 2017, a nie od 1. januára 2017. Prah dane z príjmu bude na úrovni 8 555,50 seychelských rupií (660 dolárov). Daň z príjmov nad touto hranicou bude podliehať postupným sadzbám, ktoré sú na úrovniach 15 percent, 20 percent alebo 30 percent.

Od 1. júla 2017, bude zavedená nová majetková daň – pre vlastníctvo pôdy na Seychelách, ktorá sa bude vyberať len od cudzincov a z nákupov súkromných pozemkov, ktoré budú taktiež čeliť vysokým poplatkom, súvisiacich z prevodom nehnuteľností. Kolky budú účtované za meter štvorcový, ale ďalšie podrobnosti novej dane sú ešte len stále zvažujú.

Vláda taktiež navrhuje zmenu zákona o daniach z podnikania. Daňový prah pre jednotlivé podniky, ako aj živnostníkov či partnerov zostane na úrovni 150 000 seychelských rupií. Avšak zladením osobnej dane z príjmu (PIT) a individuálnych korporátnych sadzieb, daňové sadzby na zisky medzi 150 000 až 1 miliónom seychelských rupií budú zvýšené z 15 percent na 20 percent. Zisky nad 1 miliónom budú aj naďalej zdaňované 33 percentami.

Okrem toho vláda navrhuje, aby predpokladaná daňová sadzba bola opäť vyrovnaná. Daňová sadzba pre podniky s obratom do 0,5 milióna rupií zostane na úrovni 1,5 percenta, ale daň vo výške 3 percent bude uložená podnikom s obratom od 0,5 milióna seychelských rupií. Nový strop k predpokladanej dani sa navrhuje zvýšiť z 1 milióna na 2 milióny rupií. Profesionálny platitelia, ako napríklad účtovníci budú platiť 5-percentnú sadzbu.

V podstatnej sérií opatrení má pomôcť, aby vláda vyňala malé a stredné podniky od platenia dane v prvom roku prevádzky, čo platí pre podniky s ročným hrubým príjmom vo výške až 1 milióna rupií. Larose uviedol, že v strednodobom a dlhodobom cieli je dosiahnuť, aby „sa Seychely stali hlavným miestom pre malé a stredné podniky v oblasti Indického oceánu.“

Larose taktiež oznámil dodatočné náklady pre zahraničných návštevníkov, vstupujúcich na medzinárodné letisko na Seychelách. Od 1. júla 2017, bude Seychelský Úrad pre civilné letectvo ukladať dodatočný poplatok pre cestujúcich, v hodnote 10 dolárov. Dodal, že „toto opatrenie bude mať priamy dôsledok na udržanie vysokého štandardu letiska.“

Příspěvek Seychely plánujú v roku 2017 vykonať významné daňové zmeny pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme