Seychely novelizují zákony s cílem vyhovět mezinárodním standardům OECD

Seychely v závěru roku 2018 přijaly řadu legislativních změn, které mají umožnit tomuto ostrovnímu státu splnit minimální standardy OECD proti erozi daňových základů a přesouvání zisků (BEPS). Prezident Seychelské republiky Danny Faure podepsal 20. prosince 2018 následující zákony:

  • Zákon o penzijních fondech (novela), 2018
  • Zákon o mezinárodní obchodní zóně (novela), 2018
  • Zákon o mezinárodních obchodních korporacích (novela), 2018
  • Zákon o společnostech (novela), 2018
  • Zákon o cenných papírech (novela), 2018
  • Zákon o pojištění (novela), 2018
  • Zákon o vzájemných a zajišťovacích fondech (novela), 2018
  • Zákon o korporátní dani (novela), 2018

Vláda uvedla, že tyto novelizace (kromě zákona o penzijních fondech) umožní Seychelské republice dodržovat rámec BEPS od OECD. Tento krok přispěje k větší mezinárodní důvěře v oblasti hodnocení finančního rizika státu.

V březnu 2018 varovala , daňová expertka švédského ministerstva financí z OSN Ingela Willfors, že Seychelské republice chybí prostředky a schopnosti účinně reagovat na doporučení OECD. Doporučila, aby se státní orgány soustředily na implementaci takových opatření, která zajistí splnění mezinárodních standardů. Zmínila především přizpůsobení se minimálním standardům BEPS, prevenci zneužívaní smluv, zavedení pravidel pro podávání zpráv podle zemí (Country by Country Reporting, CbCR), zlepšení mechanismů pro řešení sporů a řešení škodlivých daňových postupů.

Seychely byly v loňském roce podrobeny kontrole dodržování minimálních standardů BEPS z akčních oblastí číslo 5 – škodlivé daňové postupy, číslo 6 – zamezení zneužití smluv a číslo 13 tzv. Country-by-Country reporting. V roce 2020 proběhne kontrola implementace doporučení pro zlepšování mechanismů pro řešení sporů.

Příspěvek Seychely novelizují zákony s cílem vyhovět mezinárodním standardům OECD pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme