Saudská Arábia a Hongkong podpísali dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia

Hongkong a Saudská Arábia podpísali komplexnú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia.

V dohode sa uvádza rozdelenie daňových práv medzi obidve jurisdikcie. Podľa nej by sa každá daň zo Saudskej Arábie, platená spoločnosťami z Hongkongu mala pripísať, ako zápočet voči dani splatnej v Hongkongu, s výhradou ustanovení ohľadom daňových zákonov Hongkongu. Daň splatná zo strany saudských spoločností v Hong Kongu bude naopak povolená, ako daňové odpočítanie v Saudskej Arábii.

DTA obmedzuje zrážkovú daň na dividendy k hodnote 5 percent. Licenčné poplatky platené za používanie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia alebo s právom na jeho použitie budú zdanené 5 percentami, pričom všetky ostatné poplatky budú čeliť sadzbe na úrovni 8 percent.

DTA nadobudne platnosť po tom, ako obidve strany dokončia domáce ratifikačné postupy.

Příspěvek Saudská Arábia a Hongkong podpísali dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme