Lotyšský parlament prijal daňovú reformu

Lotyšský parlament – Saeima, schválil právnu úpravu daňovej reformy, podľa ktorej sa príjmy právnických osôb nebudú zdaňovať skôr, ako sa vykoná rozdelenie ziskov.

Pri zmenách, ktoré sa majú zaviesť od 1. januára 2018, bude sadzba dane z rozdeleného zisku na úrovni 20%. Za zisky, ktoré spoločnosti reinvestujú, sa nebude platiť žiadna daň.

Zmeny znamenajú, že fyzické osoby už nebudú musieť platiť daň z príjmov fyzických osôb, pre prijaté dividendy. Bolo však stanovené prechodné obdobie dvoch rokov na rozdelenie, k predtým nahromadeným ziskom, na ktoré sa bude uplatňovať 10% daň z príjmov fyzických osôb.

V rámci existujúceho režimu, príjmy právnických osôb budú zdanené paušálne, vo výške 15%.

Právne predpisy zahŕňajú aj zmeny v niekoľkých ďalších aspektov, okolo daňového režimu Lotyšska.

Bude zavedený progresívny systém zdaňovania príjmov fyzických osôb, ktorý nahradí súčasnú 23-percentnú rovnú daň z pracovného a podnikateľského príjmu. V dôsledku týchto zmien bude príjem vo výške 20 000 eur (23 680 dolárov) zdanený na úrovni 20%; príjmy v rozmedzí od 20 000 eur do 55 000 eur budú zdanené 23%; a príjem nad 55 000 eur sa bude zdaňovať na úrovni 31,4%. Príjem z kapitálových výnosov bude zdanený 20 percentami, namiesto 10-tich alebo 15-tich percent, ako je tomu v súčasnosti.

Daňová reforma od roku 2018 zvyšuje mieru sociálneho príspevku pre zamestnávateľov aj zamestnancov o 0,5%. V súčasnosti je celková miera sociálneho príspevku na úrovni 34,09%, pričom zamestnávatelia prispievajú 23,59% a zamestnanci 10,5%.

Okrem toho sa bude musieť uhradiť aj 5-percentný príspevok na sociálne zabezpečenie pre časový horizont budúcich rokov, pričom príspevok bude vyplatený do fondu dôchodkového poistenca príjemcu.

Spoločnosti podnikajúce v rámci režimu mikropodnikov, v dôsledku daňovej reformy zaplatia z obratu paušálnu sadzbu vo výške 15% (v súčasnosti 12%), aj keď maximálna hranica obratu sa zníži na ročných 40 000 eur, zo súčasných 100 000 eur.

Reformy zahŕňajú aj zmeny aspektov okolo režimu dane z pridanej hodnoty, vrátane zníženia prahu registrácie pre DPH vo výške 10 000, na úroveň 40 000 eur. Okrem toho sa bude uplatňovať aj prenesenie daňovej povinnosti pri DPH na širší rozsah, vrátane herných konzol a domácich spotrebičov a stavebných materiálov a kovových výrobkov.

Příspěvek Lotyšský parlament prijal daňovú reformu pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme