Šanghajská zóna voľného obchodu ponúka podnikom pomoc

Šanghajská pilotná zóna voľného obchodu oznámila, že od 15. júla 2017 vyskúša program pomoci, v ktorom chce pomáhať podnikom v zóne, k zmierneniu škodlivých účinkov obchodu.

Program pomoci je modelovaný na iných programoch pomoci pre prispôsobenie obchodu, z ktorých prvý bol zavedený v roku 1962, s cieľom znížiť škodlivý vplyv dovozu, ktorý pociťovali určité sektory hospodárstva USA. Podobné programy potom prijali EÚ, Japonsko, Južná Kórea a ďalšie ekonomiky.

Podniky zo zóny môžu požiadať o pomoc, ak trpia stratám pracovnými miest, poklesu tržieb a klesajúcich cien akcií v dôsledku obchodných sporov. Štátna pomoc je k dispozícii, ak spoločnosť oznámi 20-percentnú stratu zamestnancov za posledných 12 mesiacov. Alebo 10-percentnú stratu počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov; alebo 30-percentný pokles produkcie alebo predajov.

Pomoc sa podnikom poskytuje vo forme finančnej a technologickej podpory v oblasti marketingu, výskumu a vývoja produktov, certifikácie, technologickej modernizácie, podnikového poradenstva, školenia zamestnancov, poistenia exportných úverov a riadenia dodávateľského reťazca, v rámci období dvoch rokov.

Šanghajská zóna voľného obchodu v Šanghaji uvádza, že obchodné spory sú bežným problémom, ktorým čínski vývozcovia čelia. Do konca roka 2016, sa šanghajské spoločnosti podieľali na viac ako 740 prípadoch obchodných sporov, pričom podľa oficiálnych štatistík sa proti nim rozhodlo v 445 prípadoch.

Šanghajská Pilotná zónu voľného obchodu bola vytvorenou v roku 2013 a podnikom ponúka niekoľko daňových výhod. Skladá sa z rôznych plôch, kde svoje miesto má oblasť technológií, financií, ako aj spracovanie exportu.

Příspěvek Šanghajská zóna voľného obchodu ponúka podnikom pomoc pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme