Prečo Maurícius odmieta označenia za „daňový raj“?

mauricius

Komisia pre Finančné Služby na Mauríciu (FSC) a Agentúra na podporu Finančných Služieb (FSPA) odsúdila politický dokument Oxfamu, kde označili Mauríciu za daňový raj.

FSC a FSPA poukázal na to, že neexistujú dôvody tvrdiť, že Maurícius je daňový raj, keďže táto krajina „prijala všetky medzinárodne uznávané normy v oblasti daní a vždy si razil politiku transparentnosti a výmeny informácií.“

V júni roka 2015, Maurícius podpísal mnohostrannú dohodu o vzájomnej pomoci v daňových otázkach, ktorá bola rozvinutou Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Maurícius sa zaväzuje k včasnému zverejňovaniu informácií, ktoré sú štandardom pre automatickú výmenu informácií na finančných účtoch, ktoré taktiež vytvorila OECD.

Taktiež poznamenali, že Maurícius bol prvou africkou krajinou, ktorá vykonala podpísanie medzivládnych dohôd so Spojenými štátmi, ohľadom zahraničných účtov (FATCA) a v poslednej dobe sa zaviazal k realizácii projektu OECD ohľadom erózii základu dane a presunu ziskov (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting).

FSC a FSPA dodali, že Maurícius je aj naďalej aktívnym členom Skupiny východnej a južnej Afriky na boj proti praniu špinavých peňazí, v rámci odporúčaní FATF (Financial Action Task Force). Ako taký, Maurícius „bol vždy v popredí bojov proti medzinárodným daňovým únikom a iným nekalým praktikám.“

Okrem toho, Globálnym fórom OECD o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely bol Maurícius „do značnej miery označený za kompatibilnú“ jurisdikciu. To bolo povedané, „s ohľadom na dobrý stav našej jurisdikcie, pokiaľ ide o transparentnosť a výmenu informácií. Maurícius, ako medzinárodné finančné centrum má taktiež vhodnú pozíciu, vďaka mechanizmom pre výmenu informácií, ako aj cez dvojstranné daňového dohody, ktoré už podpísal.“

Nakoniec uviedli, že daňový režim Maurícia „sa opiera o transparentný systém, ktorý umožní vytvorenie rovnakých podmienok a konkurenčného daňového pásma pre podniky i jednotlivcov, z dôvodu jednotnej sadzby, vo výške 15 percent. Tento režim vytvoril úspešné rozloženie ekonomickej aktivity, naprieč všetkými oblasťami maurícijskej ekonomiky.“

Příspěvek Prečo Maurícius odmieta označenia za „daňový raj“? pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme