OECD vydala výroční analýzu daňového vývoje

OECD

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila analýzu světových daňových trendů, kterou vydává pravidelně vždy koncem roku. V průběhu deseti let od finanční krize v roce 2008 objem příjmů států z daní meziročně stabilně rostl. Není nicméně překvapivé, že vzhledem k ekonomickým následkům, které napáchala pandemie Covid-19, příjmy z daní v roce 2020 klesly. Analytici OECD se shodují, že tak jako se dopady pandemie z roku 2020 teprve naplno projeví v příštím roce, odrazí se i na příjmech z daní – i v dalších letech tedy státy mohou očekávat pokles.

Statistika OECD funguje na principu poměru příjmu z daní ku hrubému domácímu produktu. Na základě tohoto výpočtu se pak státům přidělí koeficient. Největší snížení koeficientu (vybralo se nejméně daní) zaznamenalo Maďarsko – pokles o 1.7 %. Dále objem příjmů z daní poklesl na Islandu (1.1 %), v Belgii (1 %) a ve Švédsku (1 %). Naopak největší nárůst objemu příjmů z daní zaznamenalo Dánsko – 2 %.

Celkově si rostoucí trend udržel objem příjmů z daní z příjmů právnických osob – zvýšil se o 1 %. Objem příjmů z daně z přidané hodnoty se napříč OECD nezměnil, zatímco objem z příjmů ze spotřebních daní poklesl o 0.4 %.

Příspěvek OECD vydala výroční analýzu daňového vývoje pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme