Členské státy EU mohou očekávat praktický dopad směrnice DAC 7 v roce 2023

Konference ministrů financí členských států EU se dohodla na znění směrnice DAC 7. Tato směrnice je v pořadí sedmým vývojovým stadiem původní směrnice EU o spolupráci v oblasti správy daní (European Council Directive on Administrative Cooperation in the field of taxation). Původní směrnice je průběžně doplňována od roku 2011 tak, aby reagovala na rozvíjející se přeshraniční uspořádání trhu a předcházela tak možnému zneužití skulin v jednotlivých vnitrostátních systémech správy daní. Stěžejním prvkem předchozího vývojového stadia směrnice, DAC 6, bylo zakotvení oznamovací povinnosti. Tato povinnost se dle DAC 6 vztahuje na tzv. přeshraniční uspořádání – tedy jakýkoli subjekt na trhu, který svou působnost vykonává alespoň ve dvou státech, z nichž alespoň jeden je členem EU. Oznamovací povinnost se pak vztahuje nejen na subjekty samotné, ale subjekty, které s nimi spolupracují – poradenské společnosti, společnosti, které subjekt inzerují na trhu atd.

DAC 7 se naproti tomu zaměří na digitální platformy. Jejím cílem je jednak poskytnout správcům daně nástroj k efektivnější výměně informací, jednak vytvořit přehledný a v mezích možností rovný systém poplatníkům (provozovatelům platforem) napříč všemi státy EU.

Definitivní přijetí směrnice Radou EU se očekává v několika následujících týdnech. Jakmile k němu dojde, členské státy EU budou mít dva roky na implementaci směrnice.

Příspěvek Členské státy EU mohou očekávat praktický dopad směrnice DAC 7 v roce 2023 pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme