Obama vykonal jednotlivé colné zmeny

obama

Americký prezident Barack Obama podpísal vyhlášku, na rôzne druhy colných preferencií v oblasti obchodu, vrátane jej realizácie voči Nepálu a Stredoafrickej republiky.

Zákon ohľadom zjednodušenia obchodu z roka 2015 umožnil prezidentovi Obamovi vymenovať niektoré oblasti, ktoré sú pri dovoze z Nepálu oprávnené čeliť oslobodeniam od cla, ak príjme odporúčania od Americkej Komisie pre medzinárodný obchod (americkí výrobcovia v dôsledku odstránenia colných sadzieb týchto výrobkov nebudú trpieť).

S účinnosťou od 30. decembra 2016, dovoz určitých textilných a odevných výrobkov môžu dovážať z Nepálu bez cla a to všetko v rámci amerického systému všeobecných preferencií. Avšak iba ak boli vyrobené priamo v Nepále, čiže Nepál je klasifikovaný ako krajina pôvodu a boli aj dovezené priamo z Nepálu.

Vo vyhlásení taktiež uviedol, že Stredoafrickej republike obnoví podobné privilégia a to všetko v rámci americkej legislatívy pre pomoc ekonomík subsaharskej Afriky a k zlepšeniu hospodárskych vzťahov medzi Spojenými štátmi a spomínaným regiónom. Takmer všetok tovar vyrobený v rámci týchto oblastí je oprávnený vstúpiť na americký trh bez ciel. Táto krajina bola z tohto programu odstránenou v roku 2003.

Dokument tiež implementuje potrebné úpravy taríf, v rámci podobných obchodných zmlúv s Izraelom, Ománom a Panamou a v rámci dohody o voľnom obchode v zoskupení Dominikánskej republiky/Strednej Ameriky (Kostarika, Salvádor, Guatemala, Honduras a Nikaragua).

Příspěvek Obama vykonal jednotlivé colné zmeny pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme