Financie Chorvátska sa v nadväznosti na daňovú reformu zlepšili

chorvatsko

V dôsledku nedávnych fiškálnych reforiem a vyšších, ako očakávaných tržieb by deficit Chorvátska mal klesnúť na dve percentá. S týmto hodnotením prišiel Medzinárodný menový fond vo svojej správe, ktorú venoval práve tejto krajine.

V rámci nedávnej daňovej reformy, krajina znížila daňové zaťaženie trhu práce a podnikateľských činností, režim DPH sa stal menej regresívnym a eliminovali niekoľko daňových výnimiek.

Na záver správa vyzvala vládu, aby do konca dotiahli aj svoj záväzok pre modernizáciu daňového režimu pre nehnuteľnosti.

Po 2 rokoch recesii, je pokračovanie ekonomického rastu Chorvátska veľmi vítané. Počas roka 2016 reálny rast HDP dosiahol úroveň zhruba 2,7 percenta, predovšetkým vďaka rekordnej turistickej sezóne, rozsiahlym objemom investícií a zvyšovaniu spotreby.

Z dôvodu slabých cien energií a potravín, je celková inflácia je záporná, zatiaľ čo jadrová inflácia sa blíži nule.

Centrálna banka sa aj naďalej bude usilovať o stabilitu prispôsobivej menovej politiky a výmenných kurzov a chce povzbudzovať trh úverov, keďže poskytuje dlhodobú likviditu. V priemernom hodnotení, bankový systém zostáva vhodne kapitalizovaný a starostlivý dohľad pomohol udržať stabilitu systému.

Bežný účet aj napriek pokračujúcemu nárastu dovozu zostal v prebytku. Čistá investičná pozícia sa aj naďalej zlepšuje a hrubé medzinárodné rezervy aj napriek zrušeniu požiadaviek, by mali byť zachované. Avšak podiel zákonných rezerv v cudzej mene sa mierne zvýšil.

Dosiahnutá fiškálna konsolidácia je podľa MMF chvályhodná a pokračujúce oživenie je príležitosťou na udržanie fiškálnych reforiem, s cieľom znížiť vysoký verejný dlh, ktorý je zdrojom zraniteľnosti v neistej globálnej ekonomike.

Pokračovaním štrukturálnych reforiem, v súlade s národným programom reforiem (NPR) bude mať zásadný význam pre zvýšenie potenciálneho rastu a zamestnanosti, a zníženiu okolo fiškálnch záväzkov.

MMF nakoniec poznamenal: „Bolo by taktiež dôležité zefektívniť verejné podniky, prostredníctvom privatizácie a reštrukturalizácie. Okrem toho, zníženie byrokracie a zjednodušenie regulácie pomôže zlepšiť podnikateľské prostredie.“

Příspěvek Financie Chorvátska sa v nadväznosti na daňovú reformu zlepšili pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme