Nejvyšší čas podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Začátkem května uplynula lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob v tištěné podobě. Nyní, o necelý měsíc později, se tatáž lhůta blíží i pro ty fyzické osoby, které se daňové přiznání rozhodly podat v elektronické formě (ať už prostřednictvím letos spuštěné aplikace Online finanční úřad, nebo „tradičnějšími“ způsoby, např. doručením elektronického formuláře prostřednictvím datové schránky). Ve stejné lhůtě, tedy do příštího úterý včetně, musí být přiznaná daň i uhrazena.

Lhůta pro elektronické „papírové daňové přiznání se původně nelišila (ta pro elektronické přiznání byla později o měsíc prodloužena), v případě jejího nedodržení se tedy za rozhodné datum pro vznik negativních následků bude počítat již 3. květen (tj. poslední den lhůty pro podání papírového daňového přiznání). Od stejného data se budou počítat i úroky na případné neuhrazené dani (pokud tato nebude uhrazena do 1. června).

Způsobem, jak se v případě opoždění podání daňového přiznání nebo uhrazení splatné daně oněm negativním následkům vyhnout, je stejně jako v minulých letech využití služeb daňového poradce. Oproti předcházejícím zdaňovacím obdobím navíc již zákon nenařizuje využití služeb daňového poradce oznámit správci daně předem – postačí, když daňový poradce do 1. července daňové přiznání skutečně podá.

Příspěvek Nejvyšší čas podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme