Maurícius podpíše BEPS do 30. júna 2017

Ministerstvo financií oznámilo, že Maurícius chce do konca júna 2017 podpísať multilaterálny dohovor OECD, k akčnému plánu boja proti znižovaniu daňového základu a prelievaniu ziskov, známemu ako Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, alebo BEPS.

Mnohostranný nástroj (MLI), ktorý bol vypracovaný podľa OECD v rámci projektu BEPS – Action 15 bude transponovať odporúčania BEPS do viac ako 1100 daňových zmlúv po celom svete. Dohovor posilní opatrenia na riešenie sporov zo zmlúv, ako aj prostredníctvom povinnej záväznej arbitráže, k zníženiu dvojitého zdanenia a zvýšeniu daňovej bezpečnosti pre podniky.

Dohovor na slávnostnom stretnutí, dňa 7. júna 2017 v Paríži podpísalo 68 krajín. Osem ďalších krajín a jurisdikcií (vrátane Maurícia) podpísalo list vyjadrujúci svoj zámer k podpísaniu dohovoru a ďalšie krajiny a jurisdikcie aktívne pracujú na príprave, pre podpis v blízkej budúcnosti.

Vo vyhlásení vydanom 7. júna, ministerstvo uviedlo: “Ak chceme aj ďalej podporovať svoj záväzok, ako spolupracujúce medzinárodné finančné centrum (IFC), Maurícius sa aktívne podieľa na svojich činnostiach, v rámci pracovnej skupiny pre tento účel, ktorú zriadila OECD pre zámer na vypracovaní mnohostranného nástroja, ako sa odporúča v rámci správy BEPS, pod označením Action 15. V poslednej dobe sa krajina rovnako tak pripojila aj k Inkluzívnemu rámcu pre vykonávanie odporúčaní BEPS. V rovnakom duchu, Maurícius chce zopakovať svoj pevný úmysel podpísať dohovor do 30. júna 2017, čím chce demonštrovať svoje odhodlanie k obmedzeniam pre znižovaniu daňového základu a prelievaniu ziskov a boja proti medzinárodnému vyhýbaniu sa daňových povinností.”

Ministerstvo ďalej uviedlo, že daňové dohody, ktoré nepodliehajú Dohovoru sa budú konať na bilaterálnom základe s príslušnými krajinami, s cieľom zabezpečiť súlad s odporúčaniami BEPS.

Ministerstvo nakoniec dodalo: “Ako dôveryhodné medzinárodné finančné centrum, Maurícius je aj naďalej odhodlaný vždy prijať a dodržiavať medzinárodne uznávané normy a štandardy.”

Příspěvek Maurícius podpíše BEPS do 30. júna 2017 pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme