Maďarsko schvaľuje zvýšenie daní na reklamu

Maďarský parlament schválil navýšenie na daň z reklamy a aj napriek obavám, že opatrenie porušuje pravidlá Európskej únie v oblasti štátnej pomoci.

Nová právna úprava zvyšuje daň z príjmov z reklamy z 5,3 percenta na 7,5 percenta, počínajúc 1. júlom 2017. Avšak, pretože firmy neplatia daň z ročných príjmov pod 100 miliónov maďarských forintov (364 000 dolárov), maďarská vláda tvrdí, že táto daň nie je v konflikte s právnymi predpismi EÚ o štátnej pomoci.

Podľa štátnych pravidiel sa Európska komisia domnieva, že financovanie z verejných zdrojov jednému príjemcovi, do určitej výšky, po trojročnom účtovnom období má zanedbateľný vplyv na obchod a hospodársku súťaž a nevyžaduje vykonať oznámenia. Avšak prahová hodnota je aktuálne nastavená na úrovni 200 000 eur (225 000 dolárov).

Podľa právnych predpisov spoločnosti, ktoré majú prospech z príspevku na daň z reklamy od roku 2014, vrátenie dane dostávajú zaplatené.

Podľa zákona o dani z reklamy v Maďarsku 2014, spoločnosti boli zdaňované sadzbou v závislosti na ich príjmov z reklamy. Spoločnosti s vyšším obratom boli podriadené výrazne vyššej progresívnej daňovej sadzbe, v rozmedzí od 0 percent po 50 percent. Komisia vo svojom pôvodnom prešetrovaní, začatom v marci 2015 zistila, že spoločnostiam s nízkym obratom tak poskytli “nespravodlivú ekonomickú výhodu oproti konkurencii.”

V júli 2015 bola v Maďarsku zavedená pozmenená verzia dane, ktorá zachováva svoj progresívny charakter, ale znížila rozsah daňových sadzieb od 0 percent na 5,3 percenta. Taktiež dovolili spoločnostiam rozhodnúť o spätnej pôsobnosti pozmeneného systému.

Avšak, v novembri 2016 Komisia uviedla, že zatiaľ čo zmeny predstavujú “krok správnym smerom,” predstavujú problém s tým, že Maďarsku sa nepodarilo uviesť zmeny a naďalej zastáva názor, že neexistuje “žiadny objektívne zdôvodnenie “pre pokračujúcu daňovú progresivitu.

Příspěvek Maďarsko schvaľuje zvýšenie daní na reklamu pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme