Luxembursko podporí Írsko v prípade Apple

Podľa očakávaní by Luxembursko malo byť jedným z mnohých členských štátov, ktoré podporia Írsko vo svojom odvolaní, proti rozhodnutiu Európskej komisie, vo veci štátnej pomoci pre firmu Apple.

Hovorca luxemburského ministerstva financií pre Irish Times potvrdil, že Luxembursko plánuje vykonať zásah tretej strany na podporu Írska, v rámci procesu Všeobecného súdu Európskej únie. Je taktiež zrejmé, že ostatné členské štáty môžu taktiež predložiť svoje návrhy, v snahe posilniť možnosti okolo prípadu Írska.

Na základe hĺbkového vyšetrovania štátnej pomoci spusteného v júni 2014 Európska komisia dospela k záveru, že dve záväzné daňové stanoviská vydané Írskom pre spoločnosť Apple zásadným spôsobom umelo znižovali dane, ktoré táto spoločnosť v Írsku od roku 1991 platila.

Uvedenými stanoviskami došlo k schváleniu spôsobu stanovenia zdaniteľného zisku dvoch spoločností skupiny Apple so sídlom v Írsku (Apple Sales International a Apple Operations Europe), čo nezodpovedalo hospodárskej realite: takmer všetky zisky z predaja, ktoré tieto spoločnosti vykazovali, boli interne priradené „ústrediu“. Z posúdenia Komisie vyplynulo, že tieto „ústredia“ existovali len na papieri a nemohli takéto zisky vytvoriť.

Európska komisia tak v auguste dospela k záveru, že Írsko poskytovalo spoločnosti Apple neprimerané daňové výhody až v hodnote 13 miliárd eur. Podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ ide o nezákonné konanie, pretože to spoločnosti Apple umožnilo platiť podstatne nižšie dane ako iné spoločnosti. Írsko by tak aktuálne malo neoprávnenú pomoc vymáhať.

Írska vláda následne požiadala Všeobecný súd Európskej únie, aby zrušil rozhodnutie Komisie. Apple taktiež podala odvolanie proti rozhodnutiu a je pravdepodobné, že tieto dva prípady budú súdom spojené aj dohromady.

Ako súčasť širšieho prešetrenia Európskej Komisie, do súkromných daňových rozhodnutí členských štátov, Luxembursku bolo nariadené aby vymáhali štátnu pomoc od Fiat Finance, keďže udelenie tejto tejto pomoci nebolo v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Komisia taktiež uviedla, že Luxembursko udelilo selektívne daňové výhody spoločnostiam Amazon a McDonald, a realizuje hĺbkové vyšetrovanie okolo daňových rozhodnutí, ktoré boli vydané touto krajinou k Engie (predtým známej ako GDF Suez).

Příspěvek Luxembursko podporí Írsko v prípade Apple pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme