Kanadské spoločnosti usilujú o podpornú daňovú politiku

Podľa prieskumu zverejneného Chartered Professional Accountants Canada (CPA Canada): “Kanadskí manažéri považujú ochranársku náladu USA, ako najväčšiu výzvu kanadskej ekonomiky.”

CPA Canada vydala svoju správu za prvý štvrťrok 2017 s názvom “Business Monitor.” V nej uviedla, že došlo k nárastu podnikateľského optimizmu, keďže 38 percent opýtaných vedúcich pracovníkov vidia optimistického vyhliadky kanadskej ekonomiky v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, z 32 percent v predchádzajúcom štvrťroku. Tento údaj sa navýšil aj v medziročnom porovnaní, ako v rovnakom štvrťroku roka 2016 dosahoval podiel 22 percent.

Avšak, keď boli požiadaní, aby poukázali na hlavnú výzvu pre rast kanadskej ekonomiky, 23 percent uviedlo ochranársku náladu USA. Boli nasledované cenami ropy (17 percent), neistotou ohľadom kanadskej ekonomiky (14 percent) a stavom americkej ekonomiky (14 percent).

Joy Thomas, ktorý je prezidentom a generálnym riaditeľ CPA Canada uviedol: “Neistota zostáva konštantným tieňom nad rastovými vyhliadkami krajiny, kvôli obchodu a cenám ropy, ale manažéri nie sú paralyzovaní, o čom svedčí aj nárast optimizmu. ”

72 percent respondentov sa domnieva, že komplexné preskúmanie daňového systému v krajine je nevyhnutné. Respondenti uviedli, by to malo zahŕňať zavedenie konkurenčných osobných aj firemných daňových sadzieb, zníženie zložitosti a modernizáciu systému.

Thomas nakoniec poznamenal: “Nebolo vykonané dôkladné preskúmanie daňového systému krajiny od roku 1965 a počas tohto obdobia prešlo prostredie obchodu rozsiahlymi zmenami. Je potreba sa pozrieť na základ daňového rámca a jeho integrity. Existuje naliehavá potreba pre úpravu. Zmena nášho daňového systému by mala zlepšiť produktivitu, hospodársky rast a medzinárodnú konkurencieschopnosť Kanady.”

Příspěvek Kanadské spoločnosti usilujú o podpornú daňovú politiku pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme