Jersey oznamuje daňovú amnestiu

Jersey spustila daňovú amnestiu pre oblasť nezaplatených daní, ktorá bude ponúkanou až do konca roka 2017.

To znamená, že Ostrovania budú môcť informovať Daňový úrad Jersey v prípade, že urobili chybu, alebo sa im vo svojom daňovom priznaní nepodarilo deklarovať príjem, bez toho aby museli platiť penále.

On-line formulár bude k dispozícii pre ľudí, ktorí chcú opraviť prípadné chyby z minulosti, pre oblasť daní z príjmov alebo tovarov a služieb. Ak bude chyba napravená, dlžná daň bude ešte musieť byť zaplatená, ale daňovým kontrolórom nebudú platiť žiadne sankcie alebo úrok, a nebudú všeobecne čeliť trestnému konaniu.

Minister štátnej pokladnice a zdrojov – Alan Maclean uviedol: “Možnosť odhalenia jednotlivcom a podnikom umožní, aby prišli a vykonali dobrovoľné odhalenie prípadných chýb vo svojich daňových záležitostiach. Týka sa to každého, kto zámerne vynechal časti príjmov z daňového priznania, alebo prišiel s nárokom na prídavky a tie neboli oprávnené.”

Daňový kontrolór daní Richard Summersgill povedal: “Teraz je ten správny čas, aby sme pristúpili k dobrovoľnému zverejňovaniu, keďže čoskoro začneme prijímať dáta z miestnych bánk a od septembra 2017, začneme prijímať finančné informácie z viac ako 50 krajín v rámci spoločných štandardov. Minister štátnej pokladnice a zdrojov bude taktiež žiadať od legislatívnej moci v krajine, aby v januári 2018 zaviedli prísnejšie sankcie na tých pár jednotlivcov, ktorí podľa zákonov nechcú plniť svoje daňové povinnosti.”

Ďalšie podrobnosti o podmienkach daňovej amnestie, vrátane ich prospechu sú k dispozícii na internetovej stránke vlády Jersey.

Příspěvek Jersey oznamuje daňovú amnestiu pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme