Grenada si myslí, že černá listina Evropské unie je nespravedlivá

Ministr financí Grenady Keith Mitchell napsal Evropské unii, že požádal, aby byl ostrov odstraněný z tzv. “černé listiny” nespolupracujících daňových jurisdikcí.

Černá listina byla z kraje tohoto týdne zveřejněná Radou ministrů financí EU ohledně přijímání doporučení, která jí předkládá Skupina pro kodex chování EU (Business Taxation Group). Z celkových 92 jurisdikcí posuzovaných touto Skupinou pro kodex chování bylo zjištěno, že 17 z nich nespolupracuje v daňových záležitostech.

Důvody pro zařazení Grenady do seznamu EU zahrnují neschopnost podepsat a ratifikovat mnohostrannou úmluvu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ohledně vzájemné administrativní pomoci, a zároveň její neschopnost řešit tuto záležitost do 31. prosince roku 2018.

Mitchell podal vysvětlení, že Grenada neposkytla časový plán na podepsání mnohostranné úmluvy OECD, což považuje za její selhání, a dodal, že jeho dopis adresovaný Skupině pro kodex chování (Code of Conduct) obsahuje závazek, že ostrov podepíše Úmluvu do 31. prosince roku 2018.

Mitchell řekl, že Grenada již prostřednictvím závazných dopisů ze dne 17. a 28. listopadu roku 2017 učinila vůči Skupině pro kodex chování závazky na vysoké úrovni, s cílem vyslyšet obavy z transparentnosti a spravedlnosti ve sféře zdanění.

Snažil se poukázat na to, že Grenada přijala primární i sekundární legislativu, která je požadovaná za provádění této mnohostranné úmluvy, a že ostrov vynaložil výrazné množství prostředků za účelem zavést struktury a procesy, aby se tak usnadnila výměna informací v daňových záležitostech se zeměmi, které jsou součástí Evropské unie.

Příspěvek Grenada si myslí, že černá listina Evropské unie je nespravedlivá pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme