Goldman Sachs: „Británia po Brexite príde o finančné pasy“

BrexitGS

Goldman Sachs očakáva, že Británia po Brexite príde o práva tzv. „finančných pasov“.

Investičná banka vo svojej nadávnej predpovedi, ktorá bola zaslanou jej klientom uviedla: „Nakoniec, očakávame, že rokovania povedú k dohode o voľnom obchode medzi Britániou a EÚ, ktorý sa bude vzťahovať na tovar, ale nebude zahŕňať služby a ich „finančné pasy“ stratia svoje práva.“

(„Finančné pasy“ predstavujú kľúčovú súčasť jednotného trhu, ktoré britským bankám, poisťovniam a správcom aktív poskytujú právo voľne predávať svoje služby vo zvyšku EÚ. Banky založené v iných krajinách EÚ majú rovnocenné právo prevádzkovať svoje aktivity v Británii.)

V prípade, že Británie príde o tieto privilégiá, pre odvetvie finančných služieb to bude predstavovať obrovskú ranu.

Banky JPMorgan a UBS už prišli s verejným varovaním, že ak príde k strate týchto privilégií, budú musieť presunúť pracovné miesta do iných častí Eurozóny. Goldman Sachs v samostatnom vyhlásení taktiež uviedla, že ak príde k strate „finančných pasov“, na tomto kontinente plánuje zrušiť až 2 000 pracovných miest.

Na tieto práva Veľkej Británie sa podľa Finančného regulačného úradu (FCA) spolieha 5 500 firiem, s kombinovaným obratom o hodnote 9 miliárd libier. Avšak, Snemovňa Lordov len nedávno prišlo s vyjadreniami ohľadom možného vplyvu Brexitu na sektor finančných služieb, kde poukázala na to, že prepojenosť finančných služieb v Británii znamená fakt, že na tieto „finančné pasy“ spolieha mnoho firiem, bez toho aby o tom vedeli.

Predseda banke HSBC – Douglas Flint pred Výborom poznamenal: „Týmto privilégiom je ovplyvnený každý – vo väčšej či menšej miere.“ Prieskum spoločnosti Mlex odhaduje, že na týchto právach závisí aktivita 13 500 britských firiem.

Strata týchto privilégií Veľkej Británie sa zdá byť pravdepodobná, pretože vláda, ako súčasť vyjednávania o Brexite, za svoj hlavný bod priorít označila kontrolu imigráciu.

Európski predstavitelia opakovane uviedli, že Británia nemôže mať prístup k jednotnému trhu, či už prostredníctvom pasov alebo colných únií, keďže nebude schopná prijať „štyri slobody“ EÚ – voľný pohyb kapitálu, tovaru, služieb a ľudí, v celom bloku 27-národov.

Příspěvek Goldman Sachs: „Británia po Brexite príde o finančné pasy“ pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme