Fond Franklin Mutual European nepředstavuje velká rizika.

Společnost Franklin Templeton Investments spravuje fondy v týmech vždy pouze pro určitou skupinu. To se zásadně liší od malých společností, u nichž je jen jeden správce, tedy jeden člověk. Akciový fond Franklin Mutual European je jedním z fondů Franklin Mutual Series, kterou spravuje na 25 lidí.

Již od roku 2000 existuje jeho primární dolarová varianta, od dva roky později vznikla ta eurová, a korunová varianta mezi podnikatele zavítala v roce 2012. Firma Franklin Templeton Investments patří mezi nejstarší a nejuznávanější společnosti na světě. První fondy byly založeny někdy v roce 1948. Firma se chlubí čistými výnosy kolem 10 procent p.a.

Zmiňovaný fond Franklin Mutual Europen se zabývá investicemi do akcií společností se sídlem v Evropě, nebo alespoň s hlavními aktivitami v unii. Zajímají ho především akcie velkých firem, u kterých používá tzv. “value” hodnotový přístup, což znamená, že si vybírá akcie, které považuje za podhodnocené. Fond vlastní akcie společnosti Volkswagen, což možná málo kdo ví. Ze všech korunových fondů v EU má tento fond již delší dobu nejvyšší výnosy spolu s nejnižší nákladovostí ročně TER. Od svého založení výrazně překonává srovnávací index, v Evropě je to index MSCI.

Existuje tzv. hodnotová strategie, která je většinou pozadu za trhem v dobách růstu, avšak ve špatných dobách u ní dochází k nejmenším ztrátám, jelikož v portfoliu nemá předražené akcie.

Jedná se o klasický akciový fond s hlavním investičním rizikem vyplývajícím z vývoje cen akcií na trzích. Obecně se dá říct, že dlouhodobě ceny akcií ve světě z ekonomické logiky rostou rychleji než inflace. Tento fond se nepouští do žádných rizikových spekulací. Spravuje jej renomovaný správce s perfektními výsledky v minulosti a přiměřenou nákladovostí. Navíc zajišťuje měnové riziko do korun.

Příspěvek Fond Franklin Mutual European nepředstavuje velká rizika. pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme