Filipíny pokračujú v rozsiahlej daňovej reforme

Filipiny

Daňový úrad Filipín (BIR) a Colný úrad vykonávajú rozsiahle reformy pre zlepšenie spokojnosti daňovníkov a obnovenie dôvery verejnosti.

S týmito pripomienkami prišiel finančný tajomník, Carlos Dominguez a ďalej poznamenal, že BIR začala rozširovanie služieb pre najväčších daňovníkov (3000 podnikov), ktorí tvoria 75 percent celkových daňových príjmov. Ale takisto sa snaží zjednodušiť formuláre a postupy pre malých daňovníkov, slúžiacich k podpore dodržiavania daňových predpisov a uľahčeniu platieb, spolu so zlepšením svojich elektronických platobných systémov a auditov“, aby sa daňový proces stal pre poplatníkov transparentnejším a jednoduchších.“

Ďalej uviedol: „Zároveň sme zintenzívnili úsilie proti korupcii a daňovým únikom, v rámci čoho sa na Daňovom úrade snažíme zaplniť 12 000 voľných miest.“

Colný úrad aktuálne dokončuje podrobné pravidlá a predpisy pre colnú modernizáciu a sadzobné poplatky, čo má podľa Domingueza slúžiť k prehlbovaniu opatrení, ktoré sú zmarené proti korupcií a pašovaniu, čo povedie k napomáhaniu obchodu. Elektronické systémy budú taktiež aktualizované a do budúcna by mali zabezpečiť bezpapierové transakcie, ktoré na oplátku povedú k zníženému priestoru pre korupciu.

Dominguez ďalej uviedol: „Tieto reformy budú dopĺňať intenzívnejšie hliadky na hraniciach a ďalšie opatrenia pre obmedzenia pašovania.“

Rovnako ako v BIR, Dominguez uviedol, že colný úrad sa taktiež snaží realizovať nábor „okolo 3000 mladých a talentovaných ľudí, ktorý by boli ochotní pracovať proti korupcií.“

Vláda pravdepodobné v najbližšej dobe prijme komplexný balík daňových reforiem, ktorý v septembri minulého roka predložilo ministerstvo financií na súhlas parlamentu. Balíček v prvom rade zahŕňa škrty pre dane z príjmov fyzických osôb, čo bude prospechom najmä obyvateľov Filipín s nízkymi príjmami, kde budú kompenzované predpokladané straty príjmov z nižších daňových sadzieb, napríklad pri úprave spotrebnej dane z palív a automobilov

Příspěvek Filipíny pokračujú v rozsiahlej daňovej reforme pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme