Európske združenie voľného obchodu stanovuje priority pre rok 2017

Európske združenie voľného obchodu (EFTA), ktoré zahŕňa Lichtenštajnsko, Island, Švajčiarsko a Nórsko, počas tohto roka plánujú pokračovať v rokovaniach o voľnom obchode s Indiou, Indonéziou, Malajziou, Vietnamom a Ekvádorom.

Združenie vydalo vyhlásenie, v ktorom Lichtenštajnsko prevzalo funkciu vedúcej úlohy bloku.

EFTA uviedlo, že sa bude zaoberať aj medzinárodným vývojom, pokiaľ ide o ustanovenia v dohodách o voľnom obchode, týkajúcich sa obchodu so službami a investíciami. Taktiež uviedli, že osobitný dôraz sa bude klásť na vzťahy EFTA so Spojeným kráľovstvom, keďže sa pripravuje k odchodu z Európskej únie. Poskytne rozšírenú právnu analýzu rozdielov medzi Dohovorom EFTA, Dohodou o EEA (Európskom hospodárskom priestore) a švajčiarskou bilaterálnou dohodou s EÚ.

Příspěvek Európske združenie voľného obchodu stanovuje priority pre rok 2017 pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme