EÚ začala konzultácie o colnej spolupráci s tretími krajinami

Európska komisia začala konzultácie o návrhoch nástroja, ktorý by umožnil systematickú výmenu informácií týkajúcich sa colných orgánov s tretími krajinami.

Cieľom konzultácie je zhromaždiť názory na to, či súčasná situácia si vyžaduje výmenu informácií týkajúcich sa colných orgánov s tretími krajinami a či by EÚ v tomto ohľade mala konať. Taktiež sa usiluje o názory pre potenciálne prínosy a riziká EÚ, pri prijímaní a poskytovaní informácií súvisiacich s colníctvom z tretích krajín a do tretích krajín.

EÚ takisto chce získať spätnú väzbu na rozsah možnej automatickej a predbežnej výmeny informácií.

Medzi oslovené oblasti patria príspevky občanov, spoločností, mimovládnych organizácií, akademických pracovníkov, verejných orgánov, medzinárodných organizácií atď.

Konzultácia sa ukončí 16. októbra.

Příspěvek EÚ začala konzultácie o colnej spolupráci s tretími krajinami pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme