EU připravuje dodatek ke směrnici o DPH

EU a DPH

Rada pro hospodářské a finanční věci EU (ECOFIN), sestávající z ministrů financí (a ministrů srovnatelných resortů, pokud je v jednotlivých členských státech hospodářsky zaměřený resort označován jinak) jednotlivých členských států EU, se dohodla na aktualizaci unijních předpisů upravujících společný unijní rámec pro DPH. Nyní projedná Evropský parlament finální textovou podobu předpisu – konec této fáze procesu se odhaduje na přelomu března a dubna letošního roku. O jaké změny přesně půjde?

Nejzásadnější změny zaznamená příloha 3 ke Směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Označená část Směrnice obsahuje seznam zboží a služeb, při jejichž prodeji a poskytování jsou členské státy oprávněny uplatnit sníženou sazbu DPH. Zejména se bude jednat o vybavení, sloužící k prevenci onemocnění virem Covid-19; zároveň se rozšíří seznam zdravotních pomůcek, a něž bude možné uplatnit sníženou sazbu DPH. Dále bude možné uplatnit sníženou sazbu DPH na dříve nezahrnuté digitální služby – půjde mj. o poskytování internetového připojení a služeb streamovacích platforem. Dále bude nově možné uplatnit sníženou sazbu DPH na širší paletu energetických zařízení, umožňujících snížit podíl na klimatických změnách nejen na území EU.

Kromě demonstrovaného seznamu změn také budou moci členské státy po účinnosti nového předpisu uplatnit nulovou DPH až na sedm kategorií zboží ze sekce, která je předpisem určena k uspokojování základních životních potřeb. Zároveň dojde ke zrušení možnosti uplatnit sníženou sazbu DPH na některé kategorie zboží a služeb, u nichž potřeba tohoto daňového zvýhodnění již není v souladu s cíli EU.

Aktualizace předpisu je součástí dlouhodobé unijní snahy, vedoucí k tzv. definitivnímu režimu DPH. Po jeho zavedení by měla být DPH určována až u spotřebitele, nikoliv u dodavatele – tím pádem by mělo k eliminaci přesunu dodavatelů – plátců DPH, do různých států za účelem získání daňových výhod.

Příspěvek EU připravuje dodatek ke směrnici o DPH pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme