EÚ mení pravidlá okolo dovozu ocele

Európska komisia vydala nové pravidlá pre systém dohľadu EÚ na dovoz ocele.

Tento systém bol zavedený v apríli 2016, v reakcii na krízu v oceliarskom sektore. Pravidlá majú podobu automatických dovozných licencií. Dovozca musí príslušným orgánom v členských štátoch EÚ oznámiť informácie, o ich zámere pre dovoz výrobky z ocele do EÚ. Pred realizáciou dovozných operácií musia prijať dokument, ktorý potvrdzuje, že pravidlá dohľadu boli dodržané.

Komisia oznámila, že zvýši oslobodzujúci limit pre niektoré produkty od 2,5 tony do 5 ton. Taktiež uviedla že zníži počet transakcií, ktoré spadajú pod dohľad a odstráni zbytočné prekážky pre dovozcov, ktorí vykonávajú pomerne malé transakcie a často pracujú v systéme just-in-time.

(Just in Time alebo JIT je anglický, spravidla v slovenčine neprekladaný termín pre prístup k výrobe, ktorý umožňuje podniku vyrábať výrobky v určenom množstve a určenom čase podľa požiadaviek zákazníka.)

Komisia dodala, že na prevádzkovanie postupu pre bez-papierový prístup bude podporovať prístup najmä v rámci národných orgánov. Taktiež pracuje na návrhu interpretačných oznámení, kde bude reagovať na žiadosti o objasnenie a aby sa v rámci tohto dozoru zabezpečil jednotný výklad existujúcich pravidiel.

Podľa pravidiel EÚ, monitorovací systém na dovoz môže byť zavedeným, ak bude hroziť že dovoz poškodzuje výrobcov v EÚ. Jeho cieľom bude zozbieranie údajov o objeme a cenovej hladine niektorých dovezených typov ocele predtým, než sa tovar dovezie, najmä preto aby bolo možné lepšie sledovať vývoj na trhu.

Tieto zmeny budú účinné od 11. júla.

Příspěvek EÚ mení pravidlá okolo dovozu ocele pochází z Parker & Hill

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme